• Förtroendeman Elena Lundqvist hoppas på förhandlingsresultat. Arkivfoto: Ann-Christine Karlsson
Förtroendeman Elena Lundqvist och personalchef Johan Haglöf intervjuas av Linn Ekebom och Hasse Persson-Bru
Publicerad: tisdag, 13 mars, 2018 - 16:53, uppdaterad: tisdag, 13 mars, 2018 - 17:10

Strandade löneförhanlingar på posten

Löneförhandlingarna för anställda på Åland Post står stilla främst på grund av att parterna har olika syn på hur man ska lösa frågan om arbetstidsförlängningen i det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

Förhandlingarna inleddes i oktober, samtidigt som i riket, men har inte lett till något resultat lokalt på Åland. Tvisten gäller om arbetstidsförlängningen på 24 timmar per år ska ingå i löneförhöjningarna på 1,6 procent eller inte. Arbetsgivaren menar att timmarna motsvarar 1,4 procent och ska ingå i förhöjningen. Facket är av motsatt åsikt.

En anledning till att man inte rakt av följer uppgörelsen i riket är att Posten Åland och Finlands post- och logstikunions, PAUs Ålandsavdelning år 2011 skrev ett eget, lokalt kollektivavtal.

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.