• Geta kommunkansli. Foto: Malin Lundberg
Publicerad: torsdag, 14 juni, 2018 - 10:32, uppdaterad: torsdag, 14 juni, 2018 - 10:36

Strama tyglar för Getabudget

Sparkrav och höjda skatter är utgångsläget när Geta inleder arbetet med nästa års budget.

 Enligt de budgetdirektiv som kommunstyrelsen godkänt föreslås ett allmänt sparkrav på fem procent utgående från fjolårets bokslut. Avvikande krav gäller sociala sektorn som ska spara 1,5 procent och undervisningsverksamheten som ska spara fem procent jämfört med årets budget.

Samtidigt föreslås att inkomstskatten höjs från 17,5 till 18,5 procent och den allmänna fastighetsskatten från 0,5 till 0,7 procent. Sammantaget skulle det öka inkomsterna med cirka 100.000 euro.

Sparkraven motiveras med att kommunen har sämre ekonomiska förutsättningar än tidigare år på grund av kraftigt minskade landskapsandelar som utgjort över 50 procent av kommunens finansiering. Geta redovisade ett minusresultat på -119.000 euro för fjolåret och gör enligt årets budget ett ännu sämre resultat. Utgående från de nu godkända budgetdirektiven kan resultatet för i år bli plus 37.000 euro.

Fler Nyheter

Straffbart bruk av narkotika, obetald fordonsskatt och trafikolycka

Under dagen har polisen bland annat jobbat med fall av straffbart bruk av narkotika, obetald fordonsskatt och en trafikolycka.

Villkortligt fängelse för våld och ärekränkning

En person har dömts till fem månaders villkorligt fängelse för ärekränkning, våldsamt motstånd mot tjänsteman och två fall av motstånd mot person som upprätthåller ordningen.

Bilkrock i Söderbybacken

Två bilar krockade i Söderbybacken vid 16-tiden idag.

Kommunerna har svarat om hur äldreomsorgen ska utvecklas

Wille Valve intervjuas av Marika Kvarnström.
Landskapsregeringen har frågat samtliga kommuner om hur de tänker utveckla sin äldreomsorg så att den motsvarar servicemålen och kommande lagstiftning.

Lappo skolbyggnad säljs

John Wrede intervjuas av Lukas Jacobson.
Lappo skolbyggnad säljs efter fem års väntan.

Brändö planerar bygga bostäder

Brändö kommun planerar att bygga nya hyresbostäder.

Körde stulen bil i diket

En 33-årig man har av tingsrätten dömts till böter för olovlig körning, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och äventyrande av trafiksäkerheten.

Stadsfullmäktige bordlade förtroendeomröstning

Barbro Sundback saknade motiveringar i förslag i stadsfullmäktige.
Ålands framtids önskan att byta ut sin ledamot Birgitta Johansson i stadsstyrelsen fick ingen lösning när stadsfullmäktige behandlade ärendet i går.

Färre skärgårdsplatser på färjor

Antalet skärgårdsplatser på tre av färjorna minskas under sommarens högsäsong. Anledningen är att färjor som enligt bokningssystemet varit fullbokade i verkligheten haft ledig kapacitet på bildäck.