Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 10 maj, 2021 - 10:57Uppdaterad: måndag, 10 maj, 2021 - 11:10

Stöd för hämtning av skrotbilar

Fler företag än tidigare kan nu föra bilar till en godkänd bilskrot.

Tidigare har det bara varit möjligt för verksamheter som är miljögranskade för transport av avfall att föra bilar till skroten. Men enligt ett nytt beslut från landskapsregeringen kan nu även företag utan miljötillstånd föra bilar till skroten för erhållande av stöd.

Stödnivåerna är de samma som tidigare. 50 euro per bil från fasta Åland och 100 euro per bil som hämtas från skärgården.

Beslutet öppnar för fler företag att vara behjälpliga med att städa upp de övergivna fordon som förekommer över hela Åland och som klassas som farligt avfall. Exempelvis i skärgården har det varit svårt att få bort skrotbilarna. Nu kan till exempel en företagare i skärgården föra de övergivna bilarna till en bilskrot.

Forfarande krävs ett ägarbevis eller fullmakt från ägaren. Kommunen har i enlighet med vägtrafiklagen möjlighet att överta ägandet av fordon som har övergivits.

För att få stödet utbetalt krävs även redovisning av antalet fordon som hämtats och kopior av skrotningsintygen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »