Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 mars, 2021 - 10:43Uppdaterad: fredag, 5 mars, 2021 - 12:36

”Staden borde utreda ÅDA-samarbete”

Staden borde utreda i vilken utrsträckning det är ändamålsenligt att vara kund hos ÅDA ab.

Det skriver stadens kanslichef, Emma Dahlén, i sin beredning av en motion från Rolf Granlund (Åf) från 2019. Nu ska stadsstyrelsen besluta om frågan.

–Efter att staden överfört sin personal och verksamhet till Åda har det blivit uppenbart att stadens egna förmåga att kunna fatta strategiska IT-beslut, ge rätt uppdrag och köpa rätt lösningar av leverantören Åda blev allt för urholkad, skriver kanslichefen.

ÅDAs bolagsstämma beslutade i höstas att bland annat kartlägga ägarnas syn på bolagets uppdrag och att utreda finansieringsmodellen. Kanslichefen föreslår att man inväntar den utredningen och utifrån den ser över hur mycket som ska köpas in från ÅDA och vad som ska skötas internt. Kanslichefen påpekar dock att det inte är ”en fråga om allt eller inget” utan att det kan finnas tjänster som fortsättningsvis bör köpas av ÅDA.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »