• Odin föreslås gå till Långnäs hela tiden när Skarven dockas i april. Arkivfoto: Ulf Weman.
Publicerad: tisdag, 13 mars, 2018 - 10:23, uppdaterad: tisdag, 13 mars, 2018 - 12:03

Skärgårdstrio vill ha Odin till Långnäs

Kumlinge, Föglö och Brändö föreslår att landskapsregeringen låter m/s Odin gå ända till Långnäs när m/s Skarven dockas den 3 till 13 april.

Skarven dockas för byte av de så kallade boxkylarna och under tiden sköter m/s Knipan trafiken på Föglölinjen.
- Knipan har betydligt mindre kapacitet än Skarven så det blir alltid problematiskt när Skarven dockas, säger Föglös kommundirektör Niklas Eriksson.

Odin trafikerar normalt på tvärgående linjen mellan Kumlinge och Överö, samt vissa turer till Långnäs. Nu föreslår skärgårdstrion alltså att färjan alltid ska fortsätta till Långnäs under Skarvens dockningsperiod för att avlasta Knipan.

Sten Schauman på infrastrukturavdelningen har tagit emot kommunernas förslag men kan ännu inte säga hur landskapsregeringen ställer sig till det.
- Vi ska bereda ärendet och sedan fattar vi beslut, säger han.

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.