• Ms Gudingen är en av de färjor som haft tekniska problem den här veckan.
Sten Schauman intervjuas av Jessica Shanthi Säll
Publicerad: onsdag, 4 oktober, 2017 - 16:59, uppdaterad: onsdag, 4 oktober, 2017 - 17:03

Skärgårdsfärjor i dåligt skick

Färjorna som trafikerar skärgården är gamla och behöver bytas ut nu.

Det menar Sten Schauman, upphandlare på Transportbyrån. Men enligt Shauman finns varken pengarna eller de politiska besluten för att byta ut alla skärgårdsfärjor som behöver det. Flera färjorna har dessutom 30-40 år på nacken, berättar Schauman.

-Man har skrivit ut i budgeten att det kommer komma ett nytt fartyg till västra Föglö i och med kortrutten, men det är minst 3-4 år fram i tiden minst innan vi har den första nya båten, och därefter behöver det komma med samma mellanrum ett nytt fartyg hela tiden, säger Schauman.

I dag är Viggen, som ersätter Alfågeln på rutten Hummelvik-Torsholma, ur drift på grund av hon igår fick tekniska problem. I måndags hade även Gudingen, som trafikerar södra linjen, tekniska problem. Under det här året har det nästan varit problem med någon av skärgårdsfärjorna en gång i månaden.

 

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.