Publicerad: tisdag, 13 augusti, 2019 - 12:48Uppdaterad: tisdag, 13 augusti, 2019 - 16:07

Självstyrelselagen högst på agendan vid Niinistös besök

Revisionen av självstyrelselagen och finansieringen av Åland var de viktigaste diskussionspunkterna under president Sauli Niinistös besök på Åland idag.

Vid presskonferensen sa han att diskussionerna om framför allt finansieringen av självstyrelsen hade varit bra och givande men att situationen med en ny riksdag och regering i riket och det kommande lagtingsvalet på Åland naturligtvis har komplicerat frågan en del. Men enligt president Niinistö finns det goda möjligheter att komma till resultat som är tillfredsställande för båda parter.

Vad beträffar möjligheterna att arbeta fram en ny självstyrelselag under hans mandatperiod konstaterade president Niinistö att mycket redan har gjorts och att hans mandatperiod fortfarande är lång vilket alltså gör att han tror att en ny självstyrelselag kan bli verklighet under de kommande åren.