• Åbo hovrätt. Arkivfoto: Markus Koljonen/Wikimedia commons.
Publicerad: tisdag, 13 mars, 2018 - 06:17, uppdaterad: tisdag, 13 mars, 2018 - 09:12

Sänkt straff för skott mot polisen

Åbo hovrätt sänker straffet för den man som sköt ett 40-tal skott mot poliser i Eckerö i januari 2017.

I tingsrätten dömdes mannen till nio år i fängelse, men hovrätten sänker straffet till sex år och nio månader.

I tingsrätten dömdes mannen för två fall av mordförsök för att ha skjutit mot två poliser på nära håll, och även hovrätten dömer honom för två fall av mordförsök. Däremot friar hovrätten mannen från fyra fall av grov misshandel som han dömdes för i tingsrätten efter han skjutit mot en polisbil som fyra poliser tagit skydd bakom. I domen skriver hovrätten att det inte funnits en sådan konkret fara för brottsfullbordan som behövs för att man ska kunna döma mannen för försök till grov misshandel. Samtliga poliser hade redan tagit skydd bakom polisbilen när det första av minst 42 skott avfyrats, de hade sedan direkt försett sig med skyddsutrustning och stannat bakom bilen, så det var närmast omöjligt för mannen att träffa dem, skriver hovrätten. Han döms istället för skadegörelse eftersom polisbilen träffades av fem skott. Mannen befrias också från den ersättning på sammanlagt 8000 euro som han i tingsrätten dömdes att betala till de fyra poliserna bakom bilen.

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.