• Den 14 november ordnas samråd i stadshuset med anledning av Eriksson Capitals nya byggplaner vid Torggatan. Illustration: Arkitekt Mikko Koskinen.
  • Stadsplaneförslaget för Rönnbergs torg ställs ut för allmänt påseende i 30 dagar. Fotomontage: Mariehamns stad, Johanna Wickström.
Publicerad: tisdag, 24 oktober, 2017 - 10:32

Samråd hålls om Telegrafpassagen

Stadsutvecklingsnämnden ställde sig positiv till Eriksson Capitals nya byggplaner i centrum. Nu ordnas ett samråd den 14 november klockan 18.00, och då får allmänheten komma och ta del av diskussionerna.

Som Ålands radio berättade förra veckan vill Eriksson Capital renovera det gamla telegrafhuset på Magasintomten och bygga nya flervåningshus för bostäder, kontor och affärer på tomten.

- Efter samrådet ska vi också hålla diskussioner med fastighetsägarna om bland annat parkeringsplatser innan vi tar fram det slutliga stadsplaneförslaget, säger stadsarkitekten Sirkka Wegelius.

Stadsutvecklingsnämnden beslöt också att skicka vidare stadsplaneförslaget för Rönnbergs torg till stadsstyrelsen, som senare i går kväll beslöt att ställa ut förslaget till allmänt påseende. Under förutsättning att inga anmärkningar kommer in under de 30 dagar förslaget ligger ute föreslår styrelsen att stadsfullmäktige antar det nya stadsplaneförslaget, som möjliggör byggnation av fem nya hus som tillsammans rymmer 130-150 bostäder.

Fler Nyheter

Pub Stallhagen tjänade inget på Fishbait

Pub Stallhagens ägare, Christian Ekström, intervjuas av Frippe Granlund
I tre år samarbetade Christian Ekströms bolag Pub Stallhagen med först Fishbait och senare med föreningen Örock som i sin tur anordnade Fishbait-festivalen.

Ms Knipan och Odin ställer in turer

Ms Knipan angör inte Torsholma och Enklinge i dag, tisdag, på grund av rådande väderförhållanden. Det meddelar Ålandstrafiken.

Petri Carlsson lämnar stadsstyrelsen

Petri Carlsson intervjuas av Owe Sjöblom
Moderaten Petri Carlsson lämnar posten som ordförande för stadsstyrelsen. Totalt har han varit ordförande i sex år, men nu står han inte till förfogande när det är dags för att utse stadsstyrelsen för de kommande två åren.

Eckeröavgångar ställs in

M/s Eckerös avgång från Grisslehamn klockan 15.00 i dag och klockan 18.30 från Eckerö ställs in på grund av det hårda vädret.

Club Marina stäms

Häv hyresavtalet med Club Marina Ab och ålägg bolaget att ersätta obetalda hyror på drygt 42.000 euro.

Ändrad polispension sparar mycket

Pensionshandläggaren Monica Clemes förklarar varför pensionsreformen för poliserna föreslås:
Det kostar landskapsregeringen 170.000 euro om en polis går i pension fem år tidigare än andra. Det säger pensionshandläggaren Monica Clemes.

Erkännande i Visit Åland-rättegången

Eva Ringbom-Fonsell följde dagens rättegång
Den ekonomiansvarige som förskingrat pengar från sin arbetsgivare Visit Åland erkände brott i dag när rättegången drog i gång i Ålands tingsrätt.

Ny styrelseordförande i Saltvik

Saltvik har fått en ny kommunstyrelseordförande. Fullmäktige har utsett Mathias Johansson till ordförande för kommunstyrelsen som ifjol leddes av Runar Karlsson.

Vädret påverkar Gudingen

Trafikmeddelande: M/s Gudingen angör inte Kyrkogårdsö eller Husö i dag, tisdag. Orsaken är det rådande väderförhållandet, meddelar Ålandstrafiken.