• Revisorerna menar att projekteringstjänsterna för Mariebad borde ha upphandlats. Foto Malin Lundberg
Rebecca Björkholm rapporterar:
Publicerad: onsdag, 24 april, 2019 - 13:50, uppdaterad: onsdag, 24 april, 2019 - 14:12

Revisorer kritiserar stadens upphandling

Projekteringstjänsterna för Mariebad borde ha upphandlats och den interna kontrollen för upphandlingar bör stärkas. Det skriver Mariehamns stads revisorer i sitt pm där de riktar kritik mot stadens brist på upphandling.

Staden köpte in tjänster för sammanlagt 223.600 euro utan att konkurrensutsätta upphandlingen. Anbudsförfrågan riktades till endast ett bolag och beslutet togs på tjänstemannanivå.

-Vi anser att köpet borde ha konkurrensutsatts och beslutet borde ha tagits av infrastrukturnämnden eftersom det överstiger 150.000 euro, skriver revisorerna.
Den interna kontrollen bör stärkas och inköpsprocessen bör förtydligas, så att man inte riskerar att små anskaffningar växer och överskrider gränserna för upphandling.

Revisorerna kriterar också upphandlingsrutinerna vid centralförvaltningen och att budgetöverskridningar inte behandlas av fullmäktige. Stadens revisorer är Andreas Holmgård, Pia Fredriksson, Margareta Flink och Fredrik Häggblom.
Revisions-pm:et behandlas på stadsstyrelsens möte torsdagen den 2 maj. Igår kväll beviljade stadsfullmäktige, efter viss debatt, ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Fler Nyheter

Inte nödvändigt att stoppa I-valet

Joakim Söderberg och Dan E Eriksson
Datainspektionen framför kritik mot brister i dokumentationen gällande internetröstningen som ordnas för bortaålänningar i samband med höstens val. Det som saknas är ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan leverantören av systemet och landskapet.

Viking Line stänger kontoret i Cityterminalen

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Viking Line stänger sitt kontor i Cityterminalen i Stockholm. Bolaget hänvisar i ett pressmeddelande till att den största delen av handeln idag sker online och att de arbetat för att modernisera sina distributionssystem.

Lemland vill att landskapet bekostar räddningsmyndighet

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Lemlands kommunfullmäktige godkände i veckan förslaget till gemensam räddningsmyndighet med ett tillägg, de merkostnader som uppstår i samband med...

Slopad sommartid kan öka tidsskillnad

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Beslut om slopande av sommar- och vintertid kan öka tidsskillnaden mellan Åland och Sverige.

Rånare bad om ursäkt till personalen

Malin Henriksson:
I dag hölls rättegången mot den man som i somras rånade livsmedelsbutiken Punkten samt ett apotek i Mariehamn. Han stod också åtalad för ett par fall av straffbart bruk av narkotika och snatteri.

Ändringar för Magazintomten

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Det blir ändringar för villkoren på Magazintomten i centrum, det har stadsstyrelsen beslutat. Ändringarna i stadsplanen ställs ut i 30 dagar innan de börjar gälla.

Linjen Åva-Osnäs bjuds ut

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapsregeringen begär in anbud på färjtrafik på linjen Åva-Osnäs för år 2020-2022 med en option från landskapets sida att kunna förlänga avtalet med 18 månader.

Ännu ingen lösning på problemen med samfundsskatten

Harry Jansson, John Eriksson och Runa Tufvesson
Den utredning som ska titta närmare på fördelningen av samfundsskatt mellan de åländska kommunerna har ännu inte kommit med några svar på om Jomala kan få tillbaka de samfundsskattepengar som kom Mariehamn tillgodo istället för Jomala.

Stor enighet i valdebatt om vården

Erkki Santamala, Tehy, Ann-Charlotte Fogde, förtroendeman Super och reporter Malin Henriksson
I går arrangerade de åländska fackavdelningarna Tehy och SuPer en valdebatt för allmänheten om den åländska vården. Samtliga partier fanns representerade i panelen som diskuterade jämställda löner, likabehandling, hemvården och den nya socialvårdslagen.