• Flera reservationer lämnades in efter stadsfullmäktiges beslut om tilläggsmedel till torgtaket. Arkivfoto.
Publicerad: fredag, 8 februari, 2019 - 07:58, uppdaterad: fredag, 8 februari, 2019 - 11:14

Reservationer mot torgtaksbeslut

Obunden samlings Anders Holmberg och Conny Nylund har reserverat sig mot stadsfullmäktiges beslut om att bevilja 150.000 euro i tilläggsanslag till ett torgtak.

I sin reservation skriver de att de under behandlingen av ärendet förde fram ett förslag om att tilläggsanslaget borde vara 100.000 euro, och de anser att de blev felaktigt utmanövrerade då det understödda förslaget inte togs upp till omröstning av ordföranden.

På mötet i tisdags hölls flera omröstningar om torgtaket. Först röstades ett förslag om bordläggning ner till förmån för fortsatt behandling, och sedan ställdes stadsstyrelsens förslag om att bevilja 150.000 i tillägg mot ett förslag om förkastande. Fullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag och därmed förföll de obundnas förslag om 100.000.

Fullmäktiges ordförande Camilla Gunell, socialdemokrat, hänvisade till paragraf 27 i stadens förvaltningsstadga som säger att det i ”ärenden som gäller beviljande av anslag, först ska genomföras en omröstning om huruvida det förslag som omfattar det största beloppet kan godkännas eller förkastas, och sedan fortsätter man i ordningsföljd efter storleken på förslagen tills något förslag godkänns. Därefter genomförs inte längre någon omröstning om förslag som gäller mindre belopp.

Det blev alltså ingen omröstning om de obundnas förslag eftersom det handlade om ett belopp som var mindre än de redan godkända 150.000 euro.

Även centerns Erica Sjöström, som var den som hade föreslagit att ärendet skulle förkastas, och Ålands framtids Rolf Granlund reserverade sig mot beslutet. Rolf Granlund reserverade sig på samma grund som de obundna, men han skriver också att han tycker det är fel att infrastrukturnämnden inte fått tillfälle att bereda ärendet.

Fler Nyheter

Nu projekteras besökscentret i Bomarsund

Tony Asumaa och Viveka Löndahl berättar mer:
Idag blev det klart att landskapsregeringen upphandlar projekteringen till besökscentret i Bomarsund. Enligt kultur- och utbildningsminister Tony Asumaa kommer det att byggas av landskapets fastighetsverk som kommer att agera hyresvärd gentemot landskapets kulturbyrå.

Vägarbeten i stan

Det är olika grävningsarbeten i Mariehamn som gör att framkomligheten är begränsad på vissa gator. Under den här veckan är Köpmansgatan delvis...

Fibernätet nere i Åva och Jurmo imorgon

På grund av omdragning av fiberkabel kommer Brändö-Kumlinge fibernät att ligga nere i Åva och Jurmo imorgon onsdag 27 mars från cirka kl 07.00 till och med torsdag 28 mars cirka kl 20.00.

Pectus permitterar personal

Anders Winkelmann intervjuas av Felix Quarnström:
Företaget Pectus permitterar sju av sina anställda. Anledningen är enligt partnern Anders Winkelmann att man förlorat en av sina stora kunder.

Isen på Slemmern har gått

Ett säkert vårtecken i Mariehamn är att isen på Slemmern gått. Det skedde igår kl 18.15.

Lägre vinst för ÅTT

Ålands-Tidnings tryckeri Ab (ÅTT) gjorde en vinst efter skatt på drygt 900.000 euro under 2018. Året innan var vinsten just över en miljon euro, skriver Ålandstidningen.

Hovrätten sänkte ersättning till misshandlad kvinna

Hovrätten sänkte ersättningen till en misshandlad kvinna från 15.000 euro till 10.000 euro i förlorade arbetsinkomster.

Viktigt att röjning i skogen lyckas

Hans Källmyr och Per Hazell
Ett välfungerande samarbete mellan aktörer är viktigt för att minimera skadorna efter stormen Alfrida, det menar Hans Källmyr, skogsskadesamordnare vid svenska skogsstyrelsen.

Hovrätten ändrar beslut om ombud

Hovrätten i Åbo häver tingsrättens beslut om att juristen Jyrki Kiianlinna inte får vara rättegångsombud eller biträde vid Ålands tingsrätt.