• Flera reservationer lämnades in efter stadsfullmäktiges beslut om tilläggsmedel till torgtaket. Arkivfoto.
Publicerad: fredag, 8 februari, 2019 - 07:58, uppdaterad: fredag, 8 februari, 2019 - 11:14

Reservationer mot torgtaksbeslut

Obunden samlings Anders Holmberg och Conny Nylund har reserverat sig mot stadsfullmäktiges beslut om att bevilja 150.000 euro i tilläggsanslag till ett torgtak.

I sin reservation skriver de att de under behandlingen av ärendet förde fram ett förslag om att tilläggsanslaget borde vara 100.000 euro, och de anser att de blev felaktigt utmanövrerade då det understödda förslaget inte togs upp till omröstning av ordföranden.

På mötet i tisdags hölls flera omröstningar om torgtaket. Först röstades ett förslag om bordläggning ner till förmån för fortsatt behandling, och sedan ställdes stadsstyrelsens förslag om att bevilja 150.000 i tillägg mot ett förslag om förkastande. Fullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag och därmed förföll de obundnas förslag om 100.000.

Fullmäktiges ordförande Camilla Gunell, socialdemokrat, hänvisade till paragraf 27 i stadens förvaltningsstadga som säger att det i ”ärenden som gäller beviljande av anslag, först ska genomföras en omröstning om huruvida det förslag som omfattar det största beloppet kan godkännas eller förkastas, och sedan fortsätter man i ordningsföljd efter storleken på förslagen tills något förslag godkänns. Därefter genomförs inte längre någon omröstning om förslag som gäller mindre belopp.

Det blev alltså ingen omröstning om de obundnas förslag eftersom det handlade om ett belopp som var mindre än de redan godkända 150.000 euro.

Även centerns Erica Sjöström, som var den som hade föreslagit att ärendet skulle förkastas, och Ålands framtids Rolf Granlund reserverade sig mot beslutet. Rolf Granlund reserverade sig på samma grund som de obundna, men han skriver också att han tycker det är fel att infrastrukturnämnden inte fått tillfälle att bereda ärendet.

Fler Nyheter

Ett gäng förde oväsen – brottsanmälan upprättades

Polisen meddelar att man under nattpasset till tisdagen fick en anmälan om att ett gäng unga människor som förde oväsen och oenighet i ett grannskap på landsbygden, så mycket att polisen kallades till platsen.

Kommunreformen segar sig fram

Sunds kommundirektör Jens Andersén och kansliminister Nina Fellman:
Kommunernas arbete med att utse representanter till de arbetsgrupper som ska jobba med de planerade kommunsammanslagningarna går trögt.

IFK förlorade i Vasa

En besviken Peter Lundberg:
Det blev förlust med 1-2 för IFK Mariehamn när dom besökte seriejumbon VPS.

Vård kan bli dyrt för skärgårdskommuner

Lis Karlsson, socialsekreterare på Föglö
Att ha en patient på ÅHS kan kosta en kommun runt 1.000 euro per dygn. I de fall där möjligheten att ge någon den vård som behövs inte finns i kommunen kan kostnaderna för specialvård och boende snabbt bli en trängande faktor.

MLK:s herrar blev trea

MLK:s herrar slutade på tredje plats i tennisens division 2 utomhus efter att dom spelade oavgjort 2-2 i den sista matchen mot ESTE82 i helgen.

Skatter höjs och klumpsumman ökar

Riksdagsledamot Mats Löfström
Bensin- och tobaksskatten höjs, de lägsta pensionerna höjs och klumpsumman ökar med drygt 4,1 miljoner euro i det budgetförslag som landets finansministerium presenterade i fredags.

"Förhastat beslut om ny färja"

Stig Fellman och Gun-Britt Gullbrandsson
Att upphandla elfärjan var ett förhastat beslut som inte kommer att innebära ökad tillgänglighet för skärgårdsborna. Det menar Föglö kommunpolitikerna Stig Fellman och Gun-Britt Gullbrandsson, som tillhör valmansföreningen Föglölistan.

IFK möter VPS

Ikväll ska IFK Mariehamn möta seriejumbon VPS i Vasa i fotbollsligan och matchen börjar 18.30.

Rättegång om penningtvätt utan misstänkt

Huvudförhandlingarna mot den åländske man som står åtalad för grov penningtvätt i Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo inleds i brådskande ordning så fort mannen är gripen och förd till Åbo uppger man från tingsrätten.