• Flera reservationer lämnades in efter stadsfullmäktiges beslut om tilläggsmedel till torgtaket. Arkivfoto.
Publicerad: fredag, 8 februari, 2019 - 07:58, uppdaterad: fredag, 8 februari, 2019 - 11:14

Reservationer mot torgtaksbeslut

Obunden samlings Anders Holmberg och Conny Nylund har reserverat sig mot stadsfullmäktiges beslut om att bevilja 150.000 euro i tilläggsanslag till ett torgtak.

I sin reservation skriver de att de under behandlingen av ärendet förde fram ett förslag om att tilläggsanslaget borde vara 100.000 euro, och de anser att de blev felaktigt utmanövrerade då det understödda förslaget inte togs upp till omröstning av ordföranden.

På mötet i tisdags hölls flera omröstningar om torgtaket. Först röstades ett förslag om bordläggning ner till förmån för fortsatt behandling, och sedan ställdes stadsstyrelsens förslag om att bevilja 150.000 i tillägg mot ett förslag om förkastande. Fullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag och därmed förföll de obundnas förslag om 100.000.

Fullmäktiges ordförande Camilla Gunell, socialdemokrat, hänvisade till paragraf 27 i stadens förvaltningsstadga som säger att det i ”ärenden som gäller beviljande av anslag, först ska genomföras en omröstning om huruvida det förslag som omfattar det största beloppet kan godkännas eller förkastas, och sedan fortsätter man i ordningsföljd efter storleken på förslagen tills något förslag godkänns. Därefter genomförs inte längre någon omröstning om förslag som gäller mindre belopp.

Det blev alltså ingen omröstning om de obundnas förslag eftersom det handlade om ett belopp som var mindre än de redan godkända 150.000 euro.

Även centerns Erica Sjöström, som var den som hade föreslagit att ärendet skulle förkastas, och Ålands framtids Rolf Granlund reserverade sig mot beslutet. Rolf Granlund reserverade sig på samma grund som de obundna, men han skriver också att han tycker det är fel att infrastrukturnämnden inte fått tillfälle att bereda ärendet.

Fler Nyheter

Rederi AB Eckerös nyförvärv vållar diskussion i Tallinn

Rederiet Tallinks styrelseordförande Enn Pant ondgör sig i en artikel i den estniska finanstidningen Äripäev över Rederi Ab Eckerös nyinköpta fartyg Finbo Cargo.

Styrelsen säger upp Kraftnät Ålands vd

Kraftnät Ålands styrelse säger upp vd Christian Augustsson.

Ny ekonomichef på ÅHS

Ulrika Österlund har utsetts till ny ekonomichef vid Ålands hälso- och sjukvård; ÅHS.

De åländska bolagen omsatte 2227 miljoner

De åländska företagen omsatte 2.227 miljoner under 2017. Företagens omsättning ökade alltså något, men vinsten minskade.

ÅHS vårdchef tar tjänstledigt

ÅHS vårdchef Sirpa Mankinen har begärt och beviljats tjänstledighet från första juni till den sista december 2020.

Medlemmar tillsattes i centralnämnden för lagtingsvalet

Landskapsregeringen har tillsatt fem personer i centralnämnden för lagtingsvalet i oktober.

Lådbilsrace stänger av gator

Det arrangeras lådbilsrace i Stadshusbacken imorgon lördag mellan klockan 15 och 17.

Stölder och försök till grov skadegörelse

Idag inledde Ålands tingsrätt rätttgången mot en kvinna som är åtalad för en serie brott under vintern 2019. Åtalet omfattar bland annat stölder från ÅMHM och Cityläkarna.

Förvaltningsdomstolen allt mer betydelsefull

HD:s kanslichef Emil Waris om besöket:
Förvaltningsdomstolens roll blir allt viktigare. Det betonades när Högsta förvaltningsdomstolen, HFD:s, president Kari Kuusiniemi och kanslichef Emil Waris nyligen besökte Ålands förvaltningsdomstol och landshövding Peter Lindbäck.