• Kansliminister Nina Fellman och övriga i regeringen fick fortsatt förtroende av lagtinget. Foto: Owe Sjöblom
Kansliminister Nina Fellman intervjuas av Owe Sjöblom
Publicerad: fredag, 19 januari, 2018 - 09:55, uppdaterad: fredag, 19 januari, 2018 - 10:56

Regeringen fick fortsatt förtroende

Landskapsregeringen fick fortsatt förtroende när lagtinget i dag röstade om det yrkande om misstroende som oppositionen lämnat.

 Omröstningen slutade 17-13 vilket innebär att liberalerna, moderaterna och socialdemokraterna stod eniga bakom regeringen.

Det var för drygt en vecka sedan som oppositionen lämnade in ett misstroende mot kansliminister Nina Fellman. Axel Jonsson, Ålands framtid, var förste undertecknare och han menade att kansliminister Nina Fellman inte uppträder på ett värdigt sätt. Något krav från oppositionen att få bilda en ny regering fanns däremot inte.

- Visst är det en lättnad att vi fick ett avslut och sätter punkt för den här processen som har varit jobbig och utdragen, men nu går vi vidare, sade kansliminister Nina Fellman efter omröstningen.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.