Publicerad: fredag, 29 december, 2017 - 06:46Uppdaterad: fredag, 29 december, 2017 - 07:07
  • Rederier ser just nu ljust på framtiden. Arkivfoto: Godby Shipping

Rederier ser ljust på framtiden

Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga och framtidsutsikterna ljusa. Det framgår av den så kallade Rederibarometern som årligen publiceras av sjöfartens utbildnings- och forskningscentrum i Åbo.

Barometern bygger på en undersökning som i oktober-november skickades till finländska rederier samt till utländska rederier som har betydelse för finsk sjötrafik. Av de tillfrågade har 85 procent meddelat att sjötrafikens export växer något eller avsevärt. Två av tre rederier tror också att importen ökar, liksom investeringarna i sjötrafiken. 85 procent tror att deras omsättning ska växa och uppger att användningsgraden av rederiernas kapacitet ökat och fortsätter öka enligt prognosen.

Sjötransportpriserna har också stigit ganska mycket, vilket direkt påverkas av ökade bränselpriser. Det största hindret för en tillväxt av rederibranschen sägs vara en dålig prisutveckling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »