• Arkivfoto: Ida Jansson
Publicerad: torsdag, 11 januari, 2018 - 06:06, uppdaterad: torsdag, 11 januari, 2018 - 06:20

Polisföreningen skriver till JK

Ålands Polisförening vänder sig nu till justitiekanslern, JK, med en klagan om rättsläget för poliserna

 Bland annat påpekas att den åländska polislagen, som slogs fast 2013-2014, inte uppdaterats sedan dess trots att motsvarande rikslag ändrats 13 gånger. Polisföreningen anser att detta måste granskas eftersom det gäller frågor där polisen behöver en klar lagstiftning. Frågeställningen är också om situationen är så bristfällig att någon typ av arbetarskyddsbrott föreligger, skriver polisföreningen.

I skrivelsen till JK kritiserar polisföreningen bland annat också landskapsregeringen för att man inte genom lagstiftning som i riket säkerställt att yrkeskåren har tillgång till fullgod rättssäkerhet.

Fler Nyheter

Begränsningar i trafiken måndag-tisdag

Det kommer att bli en del lokala trafikbegränsningar på måndag och tisdag på grund av inspektion av broar. På måndag klockan 9 inleds inspektion av...

Ålands golfklubb fick rätt i tingsrätten

Målet rörande en tidigare anställd vid Ålands golfklubb som hävdade att han blivit osakligt uppsagd förkastades idag i tingsrätten.

Utgrävningar ska ge svar på vägdragning

Daniel Anderberg och Björn Ekblom intervjuas:
För första gången på 150 år ser gamla Bomarsundsbyggnationer från 1850-talet ljuset igen. Orsaken är en planerad gång- och cykelbana som ska gå bredvid den befintliga vägen genom fästningen.

Nya ägare för HåWe-bil AB

HåWe-bil AB har köpts upp av företaget Faweto Invest AB. Bakom den nya ägaren står Christian Westergård, son till HåWe-bils grundare, VD Niclas...

Anna Häger ny ordförande för Ålands Natur & Miljö

Anna Häger intervjuad av Hans Persson-Bru
Anna Häger valdes igår till ny ordförande för Ålands Natur & Miljö.

Varuboden köper Jomalabutikens tomt

Varuboden på Åland har köpt tomten där butiken i Sviby, Jomala är belägen.

Tveksam till folkomröstning om s-lagen

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Sara Lindroos
Lantrådet Katrin Sjögren tror det skulle bli mycket svårt att folkomrösta om resultatet från förhandlingarna om självstyrelselagen.

Ny webbplats för skolpersonal

Tony Asumaa och Carola Eklund intervjuas av Marika Kvarnström
I dag lanserar landskapets utbildningsavdelning webbplatsen ”Skolresurs på Åland”. Tanken är att lärare lättare ska hitta information om till exempel läroplanen, forskning inom olika områden, styrdokument och tips på fortbildningar.

Eckerö bildar ett äldreråd

Eckerö kommun ska bilda ett äldreråd för att ge pensionärer och funktionsnedsatta en större möjlighet att påverka vardagen. Kommunfullmäktige beslutade igår att bilda äldrerådet efter en förfrågan från Eckerö pensionärsförening