Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 18 april, 2021 - 15:03Uppdaterad: måndag, 19 april, 2021 - 08:45

Polisen utreder misshandel

Under lördagen fick polisen en anmälan om ett bråk som utbrutit i södra Mariehamn. De åkte till platsen och registrerade misstänkt misshandel. Polisen fick tag på samtliga inblandade och utreder ärendet.

Polisen utförde också trafikövervakning och påträffade två fordon som körde så pass fort att det blev körförbud i tio dagar. En fordonskombination med obesiktat släp kördes i 115 kilometer i timmen och passade även på att köra om en civil polisbil. Den fordonsbestämda hastigheten är 80 km/h. I östra Jomala uppmättes hastigheten till 81 kilometer i timmen på en personbil på 50-väg, detta i Jomala by.

Utöver detta noterade polisen flertalet överhastigheter runtom på fasta Åland. Även fordonsförare som hållit en telefon i handen har delgivits böter om 100 euro vardera, bland annat i Sund och Mariehamn. Totalt fyra fordon som varit i oskick har blivit av med registreringskyltarna, som återfås vid kontrollbesiktning. Böter för trafikförseelse har delgivits förarna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »