• Erik Hagen, Tom Pettersson och samtalets moderator Martha Hannus. Foto: Axel Eriksson
Erik Hagen och Tom Pettersson intervjuas av Axel Eriksson
Erik Hagen och Tom Pettersson intervjuas av Axel Eriksson (lång version från Åland idag)
Publicerad: fredag, 10 augusti, 2018 - 16:26, uppdaterad: fredag, 10 augusti, 2018 - 17:30

Panelsamtal om etisk och hållbar finansiering

–Problemet är att ansvaret är uppdelat i ett myller av nivåer, det gör det svårt att få någon att ta ansvar. Det sa Erik Hagen från Western Sahara resource watch idag i ett panelsamtal som hölls på Emmausfestivalen. Samtalet avhandlade hur banker kan arbeta för att undvika att investera dina sparpengar i oetiska verksamheter.

Deltog gjorde även Tom Pettersson, chef för Ålandsbankens fondverksamhet och kapitalförvaltning. Han menar att Ålandsbanken jobbar mycket med frågan, man använder sig till exempel av så kallade ratingbolag, tredjepartsaktörer som bedömer hur hållbart företag arbetar för att försäkra att de inte gör oetiska investeringar. Rating bolagen är dock inte helt oproblematiska och båda menar att mycket av ansvaret ligger på konsumenten eller kunden.

–Många i nordeuropa tänker mycket på miljön, men att sortera mjölkkartonger rätt ger mindre effekt än att gå till banken och se till att dina sparpengar inte investerats i miljöfarlig verksamhet. Gå till banken och fråga var dina pengar är säger Erik Hagen.

Fler Nyheter

Elevers resvanor utreds

Nu utreder Mariehamns stad elevernas resvanor till skolan.

Inflyttning gav tillskott bland yngre

Under 2017 ökade Ålands befolkning med 275 personer och var vid det årets slut 29.489 personer, det visar statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Ovanligt stort budgetunderskott för Sottunga

Björn Rönnlöf intervjuas av Tomas Tornefjell
Sottunga kommunstyrelses budgetförslag för 2019 visar ett underskott på närmare 130.000 euro. -Det ovanligt stora underskottet beror på att kommunens landskapsandelar har minskat med över 40 procent, vilket fulltständigt slår hål på vår ekonomi. Det säger kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.

Delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs ut

Ett förslag till ändring av delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs nu ut till och med den 25 januari 2019.

Toivonen polisanmäler 11 personer

Stephan Toivonen, Åländsk demokrati, har i dag polisanmält 11 personer för falsk angivelse med yrkan på straff och ett skadestånd på 40.000 euro.

Läget lugnt för Haraldsbyfabrikens framtid

Fabrikschef Christer Söderström intervjuas av Martina Eriksson
-Vi behöver inte längre gå runt och fundera på om vi ska läggas ner, idag anses vi som en duktig del av Orkla. Det säger Christer Söderström som är fabrikschef för chipsfabriken i Haraldsby.

Tillägg för omsorg i Lumparland

Kommunfullmäktige i Lumparland har nu godkänt ett tilläggsanslag på drygt 53.000 euro som socialnämnden hade äskat om.

Svar om övergödda träsket Träsk

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet i Sund är ett sätt att förbättra situationen i det övergödda träsket Träsk. Det framgår av kommunstyrelsens svar på en skrivelse där kommunen uppmanas engagera sig i ärendet.

”Det brinner i knutarna"

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
Fortfarande finns ingen färdig proposition, det vill säga ett förslag, till nytt ekonomiskt system för Åland. -Men det brinner i knutarna, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).