• Får behöver mat och vatten, men fåren som ÅMHM larmats om hade varken eller på ön där de lämnats. Arkivfotot som Bengt Hannus tagit har inget med händelsen att göra.
Veterinär Annett Pfeifer och Mia Söderdahl, ordförande i fåravelsföreningen, intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 12:05, uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2018 - 14:03

Övergivna får på holme ska skjutas

I går larmades ÅMHM om ett antal får som observerats på en holme utan mat och vatten.

Ägaren kontaktades av ÅMHM och det konstaterades att fåren var kvar efter att ägaren skulle samla in djuren efter sommarens bete.

- Ägaren hade letat efter dem men kunde inte hitta dem, säger Annett Pfeifer, veterinär på ÅMHM.

Hon säger att djuren nu har fått mat och vatten. De ska senare skjutas eftersom det från allra första början var meningen att djuren skulle föras till slakt.

- Det är helt legitimt, ägaren får bestämma om de ska hämtas därifrån eller om de ska skjutas och det här kanske innebär minst stress för djuren, säger Annett Pfeifer.

Mia Söderdahl är ordförande för fåravelsföreningen och hon säger att det är ovanligt att man lämnar kvar djur på holmar.

- Visst kan det hända att man inte får med sig alla tillbaka, men då behöver man åka tillbaka tills man hittar djuren. Säkert tycker djurägaren med facit i hand att han borde ha handlat annorlunda då det fanns kvar levande djur på holmen.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.