Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 november, 2021 - 06:15Uppdaterad: fredag, 19 november, 2021 - 08:00

Oförändrat antal jordbruksföretag

Åland har 364 jordbruks- och trädgårdsföretag, det är exakt lika många som fanns registrerade i fjol.

Antalet gårdar har dock minskat stadigt, 2010 fanns 534 aktiva. Det här visar statistik från naturresursinstitutet Luke.
Också inom hela Finland minskar antalet jordbruksföretag, men ungefär samma areal brukas. Majoriteten av de finländska gårdarna är familjelantbruk även om antalet aktiebolag har ökat.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »