Publicerad: fredag, 9 november, 2018 - 10:39Uppdaterad: fredag, 9 november, 2018 - 11:40
  • Nåtö-Järsö-området föreslås bli en del av Mariehamn.
  • Ängö-Bussö föreslås höra till Lumparland i stället för Vårdö.

Öar flyttas till andra kommuner

Landskapsregeringen har inlett processen för att ändra kommungränserna för Järsö-Nåtö-området samt för Ängö-Bussö.

 Järsö-Nåtö, som nu hör till Lemland, skulle då bli en del av Mariehamn medan Ängö-Bussö i Vårdö skulle föras över till nybildade Södra Ålands kommun. En förutsättning för att gränsjusteringarna blir av är att reformen av kommunstrukturen verkställs.

De föreslagna gränsjusteringarna ställs ut till allmänt påseende till och med den 7 december då eventuella anmärkningar ska vara inlämnade till landskapsregeringen.

Enligt enkäter som gjorts med boende i de aktuella områdena finns stöd för planerna som bland annat motiveras med att de som bor där får närmare till kommunal service.