Publicerad: tisdag, 26 maj, 2020 - 09:19Uppdaterad: tisdag, 26 maj, 2020 - 14:25
  • Genrebild.

Ny trafiklag i riket, men den gäller inte Åland

Den 1 juni träder en ny vägtrafiklag i kraft i riket, men eftersom Åland har egen behörighet inom det området så gäller inte ändringarna här.

Däremot pågår arbetet med att förnya vägtrafiklagen även på Åland och den förväntas träda i kraft tidigast under 2021. Arbetet med den nya vägtrafiklagen utförs i projektform och en projektplan godkändes i början av året. En arbetsgrupp jobbar med förslaget och det ska senare skickas ut på två remissrundor innan det överlämnas till landskapsregeringen och lagtinget för vidare behandling.