• Vårdöbrobygget är redan på gång men fler broprojekt väntar. Arkivfoto: Nina Smeds
Publicerad: torsdag, 17 maj, 2018 - 06:36, uppdaterad: torsdag, 17 maj, 2018 - 06:50

Naturinventeringar för broprojekt

De naturinventeringar under vatten som krävs för första delen av landskapets broutbytesprojekt görs av Alleco Ab från Helsingfors.

 Fyra företag hade lämnat anbud på konsultuppdraget och av dem var Alleco billigast. Anbuden varierade mellan 17.670 och drygt 52.000 euro.

-Inventeringarna görs för att kunna förutse projektens påverkan på miljön, säger projektchef Ian Bergström på landskapets infrastrukturavdelning.

Enligt honom gäller uppdraget nu de första fem åren av det tioåriga broutbytesprojektet. De aktuella broarna är Dånöbron i Geta, Djurholmssunds- och Långholmsströms- samt Askörsbroarna i Brändö och Kastörsbron i Kumlinge.

Fler Nyheter

Näringslivet skriver till LR om Föglötunnel

Ålands näringsliv har lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen där man önskar att upphandlingen för trafiklösningen till Föglö breddas så att man även inkluderar andra trafiklösningar än färjor, till exempel tunnelalternativet.

”Oroande trend” att hotellövernattningarna minskar

Det har gjorts färre hotellövernattningar på Åland hittills i år jämfört med 2017. Åsubs statistik visar att de 14 hotell som ingår i granskningen haft 182.970 övernattningar hittills i år, och det är en minskning med närmare fyra procent jämfört med fjolårets första nio månader.

Äldreomsorgen i Saltvik dyrare än väntat

Socialnämnden i Saltvik anhåller om 147.000 euro i tillläggsanslag eftersom kostnaderna för äldreomsorgen blivit högre än vad kommunen budgeterat för i år.

Karelen, Karelen i Åbo

Förreställningen Karelen, Karelen gästade i helgen Åbo svenska teater där de två sista föreställningarna gavs.

EU-ministrar lyssnade artigt på lantråd och kansliminister

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
-De lyssnade artigt och kontstaterade att ärendet nu ligger hos riksdagen, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om morgonens möte med regeringens EU-ministrar om Ålands krav på en EU-parlamentsplats. Lantrådet och kansliminister Nina Fellman (S) träffade regeringen och det var tredje gången som Åland hördes i frågan.

Nya regler för råttgift

Benny Perokorpi intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Nya regler har gjort det svårare att få tag på råttgift. För tillfället är det dessutom brist på giftet i hela landet på grund av att en av leverantörerna haft tekniska problem.

Fullt upp för kommunutredare, men tidtabellen håller

Marcus Henricson intervjuas av Owe Sjöblom
Kommunutredarna som tar fram ett faktabaserat underlag för den planerade kommunindelningen har kommit så långt som dom hade planerat att göra vid den här tidpunkten.

Nytt avtal med Gävleorkester

Landskapsregeringen har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Gävle konserthus och symfoniorkester.

Misstänkt rattfylleri utreds

En personbilsförare misstänks för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika.