Publicerad: tisdag, 15 september, 2020 - 16:46Uppdaterad: tisdag, 15 september, 2020 - 17:45
  • Enligt Finlands meteorologiska institut kan vindarna nå sådana styrkor att det finns risk för fallande träd. Foto: Owe Sjöblom, ÅRTV

Myndigheter uppmanar till försiktighet inför hårda vindar

Ålands Polismyndighet tillsammans med Alarmcentralen, Mariehamns räddningsverk, Räddningsområde Ålands landskommuner och gränsbevakningsväsendet uppmanar i ett pressmeddelande allmänheten att förbereda sig på det eventuellt hårda vädret som Finlands meteorologiska institut varnar för.

Med början från onsdag eftermiddag kan eventuellt farligt hårda vindar, med en uppskattad medelstyrka mellan 25-30 m/s dra över Åland.
Enligt meteorologiska institutets prognos är vinden till en början nordvästlig, senare mot nord vridande.

Myndigheterna uppmanar till att iaktta försiktighet, plocka undan lösa föremål som vinden lätt kan ta tag i, samt förtöja båtar som fortfarande ligger i sjön.

All vistelse till sjöss bör undvikas. Även vid vistelse utomhus eller i trafiken bör försiktighet iakttas, då det finns risk för att träd kan vältas av vinden.

Man påminner om att myndigheterna noggrant följer läget och upprätthåller den beredskap som man bedömer att läget kräver.
Vid behov ges ytterligare information via hemsidan www.kris.ax, i Ålands radio och övriga mediekanaler, samt i tillgängliga sociala media.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »