Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 september, 2010 - 08:40Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Miseföreningen: Lägg ner Proans!

Det strider mot EU-direktiven att göra enskilda butiker till ansvariga för återvinningen av förpackningarna på de varor de säljer. Det anser Miseföreningen som i en skrivelse till landskapsregeringen föreslår att bolaget Producentansvar Åland, Proans, läggs ner. I stället borde Åland, enligt Miseföreningen, ingå i rikets system för förpackningsåtervinning. "Med producent menas i det här sammanhanget den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar varor som tillför förpackningar till marknaden. Det kan inte gälla enskilda butiker, som det gör nu enligt den åländska lagen.", skriver Miseföreningen. Det blir miljöminister Katrin Sjögren som ska ge föreningen ett svar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »