Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 september, 2022 - 16:09
  • Ålänningarna minskade sin elförbrukning.

Minskad elförbrukning på Åland

Åland har minskat sin elförbrukning med åtta procent i år jämfört med föregående år.

Fingrid som förvaltar och utvecklar stamnätet för el i Finland, gjorde en jämförelse för vecka 36 på fastlandet och Conny Rosenberg som är vd för Kraftnät Åland gjorde därefter en likadan för Åland.
- Om man tittar på marknadspriset för varje timme, så motsvarar minskningen 127.000 euro i minskad inköpskostnad för elen under den veckan, säger Conny Rosenberg.

Temperaturen har en stor inverkan på elförbrukningen, att ju kallare väder det är desto mer el förbrukar vi. Men i det här fallet var det inte en faktor då det var kallare i år jämfört med i fjol.
- Vi har funderat på vad orsakerna till minskningen kan vara. Vi tror att det finns ett samband med högre elpriser och att många följt uppmaningarna om att spara el, säger Conny Rosenberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »