Publicerad: torsdag, 18 april, 2019 - 09:22Uppdaterad: torsdag, 18 april, 2019 - 12:50
  • I morse kom larmet om rökbildning i sjukhusets C-hus och ÅCS har därför beredskapsläge. Man uppger ändå att läget är under kontroll.

Mindre brand på sjukhuset

Sjukhuset stod i morse i beredskapsläge på grund av rökbildning efter en mindre brand i C-huset.

Larmet gick runt 8:30 och 13 patienter har evakuerats från byggnaden och förts till akuten för undersökning. ÅHS meddelar att läget för närvarande är under kontroll. Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen säger att alla som evakuerats är oskadda och ingen i behov av akutvård. De flyttas nu till andra avdelningar. Enligt Lehtonen har det inträffade inte någon inverkan på sjukhusets övriga verksamhet.
- C-byggnaden används främst för rehabilitering och omsorg och således fanns där ingen i behov av intensivvård. På det sättet hade vi tur i oturen, säger Lehtonen.
Enligt räddningschef Karl Nordlund är orsaken till rökutvecklingen en mindre brand som uppstått i takkonstruktionen.
- I samband med att man har lagt nya filtar på taket till byggnaden och de har värmts upp för att fästa har det tagit eld i träskivor nära ventilationens luftintag.
Enligt honom är det för tidigt att säga hur snart verksamheten i byggnaden kan återupptas.
- Så vitt jag kan se med blotta ögat har inga allvarligare skador uppstått, men det finns en risk för rökskador. Eventuellt räcker det med att vi ventilerar, men det är för tidigt att säga.