• I morse kom larmet om rökbildning i sjukhusets C-hus och ÅCS har därför beredskapsläge. Man uppger ändå att läget är under kontroll.
Publicerad: torsdag, 18 april, 2019 - 09:22, uppdaterad: torsdag, 18 april, 2019 - 12:50

Mindre brand på sjukhuset

Sjukhuset stod i morse i beredskapsläge på grund av rökbildning efter en mindre brand i C-huset.

Larmet gick runt 8:30 och 13 patienter har evakuerats från byggnaden och förts till akuten för undersökning. ÅHS meddelar att läget för närvarande är under kontroll. Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen säger att alla som evakuerats är oskadda och ingen i behov av akutvård. De flyttas nu till andra avdelningar. Enligt Lehtonen har det inträffade inte någon inverkan på sjukhusets övriga verksamhet.
- C-byggnaden används främst för rehabilitering och omsorg och således fanns där ingen i behov av intensivvård. På det sättet hade vi tur i oturen, säger Lehtonen.
Enligt räddningschef Karl Nordlund är orsaken till rökutvecklingen en mindre brand som uppstått i takkonstruktionen.
- I samband med att man har lagt nya filtar på taket till byggnaden och de har värmts upp för att fästa har det tagit eld i träskivor nära ventilationens luftintag.
Enligt honom är det för tidigt att säga hur snart verksamheten i byggnaden kan återupptas.
- Så vitt jag kan se med blotta ögat har inga allvarligare skador uppstått, men det finns en risk för rökskador. Eventuellt räcker det med att vi ventilerar, men det är för tidigt att säga.

Fler Nyheter

Inte nödvändigt att stoppa I-valet

Joakim Söderberg och Dan E Eriksson
Datainspektionen framför kritik mot brister i dokumentationen gällande internetröstningen som ordnas för bortaålänningar i samband med höstens val. Det som saknas är ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan leverantören av systemet och landskapet.

Viking Line stänger kontoret i Cityterminalen

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Viking Line stänger sitt kontor i Cityterminalen i Stockholm. Bolaget hänvisar i ett pressmeddelande till att den största delen av handeln idag sker online och att de arbetat för att modernisera sina distributionssystem.

Lemland vill att landskapet bekostar räddningsmyndighet

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Lemlands kommunfullmäktige godkände i veckan förslaget till gemensam räddningsmyndighet med ett tillägg, de merkostnader som uppstår i samband med...

Slopad sommartid kan öka tidsskillnad

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Beslut om slopande av sommar- och vintertid kan öka tidsskillnaden mellan Åland och Sverige.

Rånare bad om ursäkt till personalen

Malin Henriksson:
I dag hölls rättegången mot den man som i somras rånade livsmedelsbutiken Punkten samt ett apotek i Mariehamn. Han stod också åtalad för ett par fall av straffbart bruk av narkotika och snatteri.

Ändringar för Magazintomten

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Det blir ändringar för villkoren på Magazintomten i centrum, det har stadsstyrelsen beslutat. Ändringarna i stadsplanen ställs ut i 30 dagar innan de börjar gälla.

Linjen Åva-Osnäs bjuds ut

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapsregeringen begär in anbud på färjtrafik på linjen Åva-Osnäs för år 2020-2022 med en option från landskapets sida att kunna förlänga avtalet med 18 månader.

Ännu ingen lösning på problemen med samfundsskatten

Harry Jansson, John Eriksson och Runa Tufvesson
Den utredning som ska titta närmare på fördelningen av samfundsskatt mellan de åländska kommunerna har ännu inte kommit med några svar på om Jomala kan få tillbaka de samfundsskattepengar som kom Mariehamn tillgodo istället för Jomala.

Stor enighet i valdebatt om vården

Erkki Santamala, Tehy, Ann-Charlotte Fogde, förtroendeman Super och reporter Malin Henriksson
I går arrangerade de åländska fackavdelningarna Tehy och SuPer en valdebatt för allmänheten om den åländska vården. Samtliga partier fanns representerade i panelen som diskuterade jämställda löner, likabehandling, hemvården och den nya socialvårdslagen.