• Peter Söderström föreläser om mäns våld. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Peter Sandström anser att #metoo-rörelsen inkluderar våld som män utsätts för:
Publicerad: tisdag, 13 mars, 2018 - 11:48, uppdaterad: tisdag, 13 mars, 2018 - 12:35

”#Metoo-rörelsen inkluderar våld mot män”

#Metoorörelsen har för alltid förändrat vårt samhälle. Det anser sociologen och fritidspedagogen Peter Söderström som just nu gästar Åland och föreläser om mäns våld.

- Det finns en risk att man inte kan hålla samma styrka i rörelsen under lång tid, men den har redan fått ett enormt genomslag och blivit en politisk fråga, säger Peter Söderström.

Han anser att rörelsen också i högsta grad inkluderar sådant våld som män blir utsatta för.

- Mäns våld mot andra män hänger ihop med vad män gör mot kvinnor och barn. Det handlar om starka normer och en hård, destruktiv maskulin kultur där män också utövar våld mot andra män och blir offer.

Till dem som tycker att det börjar räcka med #metoo rörelsen vill han säga att den bara har börjat.

- I den finns en enorm kraft i och med de flesta män inte är våldsverkare och har chansen att skapa ett samhälle fritt från våld.

Arrangör av föreläsningarna som vänder sig till allmänheten och dem som jobbar med barn och unga är landskapsregeringen.

 

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.