Publicerad: torsdag, 23 maj, 2019 - 08:09Uppdaterad: torsdag, 23 maj, 2019 - 08:09
  • Marcus Måtar vid ett annat tillfälle. Arkivfoto: Ulf Weman.

Måtar: Fastighetsverket ljög i media

Juristen Marcus Måtar, ombud för Donalds arkitekter ab, uppmanar landskapsregeringen och Landskapets fastighetsverk att gå ut med ett offentligt tillrättaläggande.

I en skrivelse till landskapsregeringen påstår Marcus Måtar att det är bevisbart att fastighetsverkets vd och styrelse under det senaste året framfört totalt elva osanningar i tidningen Nya Åland, alla med anknytning till fastighetsverkets upphandlingar. Fokus ligger på fastighetsverkets tilldelningsbeslut för geriatriska kliniken på ÅHS hösten 2018. Bland annat skriver Måtar att det kan ledas i bevis att projektchefen redan 2013 måste ha känt till att den konsult som fastighetsverket senare anlitade var anställd hos projektchefens närståendes företag och att även vd Stefan Rumander kände till detta sedan 2017, över ett år innan tilldelningsbeslutet. Rumander har nekat till kännedom i en kommentar i Nya Åland.

Landskapsregeringen har tidigare presenterat en utredning av fastighetsverkets handlande som inte visar på några allvarliga brister såsom jäv, men Måtar och Donalds arkitekter nöjer sig alltså inte med den utredningen utan kräver nu ett tillrättaläggande.