Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 januari, 2022 - 06:09Uppdaterad: torsdag, 20 januari, 2022 - 07:48
  • Mariehamns hamn har fått tillstånd att bygga en tvätt för båtbottnar. Arkivfoto.

Mariehamns hamn får bygga båtbottentvätt

Mariehamns hamn ab har fått tillstånd att bygga en båtbottentvätt i Österhamn.

På infrastrukturnämndens senaste möte beslutade man att bevilja hamnens anhållan, de arrenderar mark av staden i området sedan 2005 men det tilltänkta området ligger delvis utanför arrendeområdet.

–Bryggan där den tilltänka tvätten skall placeras sträcker sig utanför arrendeområdet men finns i huvudsak innanför arrendeområdet. Tvätten i sig ligger utanför arrendeområdet, på basen av detta kan hamnen beviljas tillstånd, skriver staden.

Tillståndet förutsätter också att hamnen får alla andra tillstånd som bygglov och miljötillstånd och att tvätten byggs under 2022.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »