Publicerad: fredag, 4 december, 2020 - 10:03Uppdaterad: fredag, 4 december, 2020 - 13:23
  • Genrebild.

LR vill att Åland undantas i smittskyddslagen

Landskapsregeringen är fortsatt mycket kritisk till de ändringar i smittskyddslagen som föreslås i riket och menar att de inte tar hänsyn till Ålands särställning i frågan.

Landskapsregeringen föreslår därför att Åland undantas från lagförslagets tillämpningsområde. Ålands radio har tidigare rapporterat att ändringarna bland annat skulle kräva att en smittskyddsläkare fanns tillgänglig i hamnar och på flygplatsen och att LR anser att det inte är förenligt med den personalstyrka som finns inom ÅHS.
I ett uppdaterat svar om smittskyddslagen skriver nu LR att behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet är oklar och att den föreslagna regleringen inte behövs på Åland då covid-19 epidemin har kunnat hanterats med redan gällande bestämmelser i smittskyddslagen och att det därför skulle vara oproportiornerligt att införa ytterligare begränsningar i de grundläggande fri- och rättigheterna.

-I det fall lagförslaget ska tillämpas på Åland måste behörighetsfördelningen klargöras och landskapsregeringen är därför fortsättningsvis behjälplig i beredningsarbetet, skriver LR i svaret till social- och hälsovårdsministeriet.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »