Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 mars, 2021 - 16:57Uppdaterad: torsdag, 18 mars, 2021 - 19:16
  • Självstyrelselagen ska vara utgångspunkten, säger vicelantrådet.

LR utmanar Justitieombudsmannen

Landskapsregeringen väljer att inte lämna in en utredning till Justitieombudsmannen, JO, angående den prioriteringsordning man lämnat in till ÅHS för samhällsviktiga personer och vaccinering.

En privatperson har lämnat in klagomål till JO om att lantrådet Veronica Thörnroos (C) och förvaltningschef John Eriksson, som själva finns på listan, har undertecknat protokollet. Varför man inte lämnar in en utredning förklarar vicelantrådet Harry Jansson (C) med att man länge efterlyst en reglering i självstyrelselagen hur Justitiekanslerns, JK:s och JO:s tillsyn ska gå till i praktiken.

Nu är frågan aktuell i riket med anledning av att en rikslag tas fram som ska precisera ansvarsområdena.

-När det gäller det här beslutet valde vi att markera. Vi säger inte nej till att de ska ha en roll, men självstyrelselagen ska vara utgångspunkten, inte en vanlig lag i Finland, säger Harry Jansson.

JO kan ändå ge ett avgörande, även om landskapsregeringen inte lämnar in en utredning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »