Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 29 januari, 2021 - 17:20Uppdaterad: fredag, 29 januari, 2021 - 17:20

LR i svaromål till konsortiet: “Vi hade rätt att säga upp avtalet”

LR bestrider konsortiets käromål i ärendet om den avbrutna hybridfärje-upphandlingen.

Det framkommer i ett svaromål undertecknat av lantrådet Veronica Thörnroos (C) och infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) som i dag, fredag, lämnats in till Ålands tingsrätt.

I svaromålet skriver man att uppsägningen hade stöd i avtalet, och att konsortiet från början var medvetna om att det varit osäkert om kortruttsprojektet skulle komma att genomföras, då avtalet tecknades strax innan valet och uttalat saknade stöd hos två partier.

LR förde i december 2019 samtal med konsortiet om att upplösa kontraktet i förtid, utan att nå någon överenskommelse, och sade därefter ensidigt upp kontraktet den 21 januari 2020.
I avtalet har funnits en klausul som ger beställaren rätt att säga upp avtalet omedelbart om lagtinget inte beviljar medel för drift, och i svaromålet gör LR den juridiska bedömningen att eftersom den politiska majoriteten i lagtinget efter valet inte skulle ha beviljat medel till driften behöver det inte finnas ett formellt fattat beslut för att man ska ha haft rätt att upplösa avtalet. Man anser också att man genom att inte meddela konsortiet om sitt beslut senare har uppfyllt sin lojalitetsplikt.

I svaromålet yrkar LR på att konsortiet har rätt till ersättning för kostnader som uppkommit fram till och med avtalets upplösning, men inte för utebliven inkomst. Man yrkar även på att konsortiet solidariskt ska ersätta de rättegångskostnader som LR ådragit sig.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »