Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 maj, 2021 - 14:28
  • LR har synpunkter på en fiskodling i Gustavs. Arkivfoto.

LR har synpunkter på fiskodling nära Åland

Det planeras för en utökad fiskodlingsverksamhet i Loukeenkari, norr om Gustavs i Åbolands skärgård och nu anser landskapsregeringen att konsekvenserna för åländska vatten behöver utredas i samverkan med landskapet.

Det planeras för sex odlingskassar med en sammanlagd area på 6.800 kvadratmeter och en volym på 102.000 kubikmeter. Den planerade utvidgningen ligger 800 meter från åländska vatten. Landskapsregeringen påpekar i sitt utlåtande att åländskt vatten riskerar att påverkas av både lösta näringsämnen och partikulärt material från den planerade fiskodlingen, vilket kan bidra till att försämra landskapets Ålands möjligheter att uppnå en god miljö-och vattenstatus enligt vattendirektivet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »