Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 februari, 2020 - 11:55Uppdaterad: torsdag, 13 februari, 2020 - 05:38
  • Nu har landskapsregeringen besvarat spörsmålet från Liberalerna och Socialdemokraterna.

LR besvarar spörsmål från (Lib) och (S)

Nu har landskapsregeringen lämnat ett skriftligt svar på det spörsmål som Liberalerna och Socialdemokraterna lämnade in med anledning av lagtingsledamöterna Bert Häggbloms (Ob) och Marcus Måtars (Ob) inblandningar i ärenden mot landskapet i egenskap av jurister.

Frågorna som (Lib) och (S) ville ha svar på var dels hur landskapsregeringen avser agera så att lagtingets och landskapsregeringens anseende inte skadas, dels huruvida regeringen har förtroende för lagtingets tilltänkte och blivande talman Bert Häggblom.

I svaret som nu ges skriver lantrådet Veronica Thörnroos (C) och finansminister Torbjörn Eliasson (C) att landskapsregeringen i sitt regeringsprogram betonar likhet inför lagen, rättssäkerhet och värnandet av nationalitetsskyddet. De skriver att landskapsregeringens beslutsfattande gällande jordförvärvsärenden regleras av olika lagar samt tillämpad praxis.

Thörnroos och Eliasson skriver också att självstyrelsens parlamentariska system inte innehåller några bestämmelser gällande regeringens förtroende för talmannen.

Svaret tas upp för kännedom vid lagtingets plenum i dag. Det blir debatt om spörsmålet i Ålands lagting på onsdag den 11 mars.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »