Publicerad: onsdag, 12 juni, 2019 - 14:34Uppdaterad: onsdag, 12 juni, 2019 - 14:39
  • Den tilltänkta bron mellan Gripö och Degerö, illustration: Landskapsregeringen

Liten majoritet röstade igenom fortsatt Gripö-upphandling

Lagtinget röstade idag med en knapp majoritet ned ledamot Harry Janssons förslag om att till Landskapsregeringen rekommendera att upphandlingen av Gripö-projektet bör avbrytas.

14 ledamöter var för att upphandlingen skulle fortsätta, 11 var emot, och en avstod från att rösta. Jansson föreslog att upphandlingen skulle avbrytas dels för att man skulle kunna prioritera andra infrastrukturella projekt när det blivit klart att anslagspengar inte kommer att ges för projektet, och dels för att fortsätta förhandlingarna kring vilket det bästa alternativet för kortrutten skulle vara. Omröstningarna innebär istället att upphandlingarna kring Gripöbron fortsätter som tidigare.