Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 november, 2021 - 06:08Uppdaterad: fredag, 26 november, 2021 - 08:08
  • Lemlands bibliotek föreslås få minskad personal. Arkivbild

Lemland föreslår nedskärning på bibliotek

Lemlands kommunstyrelse föreslår att en tjänst på 63 procent av full tid ska tas bort från kommunens bibliotek.

-Vi kommer att omfördela arbetsuppgifter och se över organisationsstrukturen, säger kommunstyrelsens ordförande Jana Eriksson.

I dagsläget finns två tjänster på biblioteket en fulltidstjänst och en deltidstjänst. Den rapport som gjordes i våras för att se över vilka personalresurser biblioteket behöver visade att det behövs 48,5 arbetstimmar per vecka, alltså ungefär 30 procent mer än en heltidstjänst för att uppfylla den lagstadgade verksamheten. Trots det föreslår kommunstyrelsen att minska personalen till en heltidstjänst.

-Vi har haft bara en tjänst förut och vi tror att om vi jobbar på andra sätt så ska det vara möjligt att klara, säger Jana Eriksson.

Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige och inget beslut väntas fattas förrän efter årsskiftet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »