Publicerad: måndag, 11 februari, 2019 - 07:17

Landskapet tycker till om nationellt luftvårdsprogram

Sjöfarten ges inget utrymme i miljöministeriets utkast till nationellt luftvårdsprogram. Det konstaterar landskapsregeringen i ett utlåtande.

 

- Utsläppen från sjötrafik kring Åland påverkar luftkvaliteten och även dessa utsläpp behöver minskas för att nå luftkvalitetsförbättringar, skriver landskapsregeringen, som också anser att internationellt gällande åtgärder, till exempel genom IMO, är att föredra framom nationella.
- Detta värnar om att inga nationella särregler orsakar en snedvriden konkurrens till finsk och åländsk sjöfarts nackdel, skriver landskapsregeringen.

Landskapsregeringen tycker också att Ålands speciella ställning borde nämnas i luftvårdsprogrammet, eftersom programmets målsättningar omfattar Åland men beslut om åtgärder fattas av landskapsregeringen i samråd med riksmyndigheten

Fler Nyheter

Jaktintresset ökar bland kvinnor

Jakthandläggare Roger Gustavsson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Jaktintresset ökar bland kvinnor på Åland.

Anbudstiden på Degersands café och camping förlängs

Anbudstiden på Degersands Café och Camping kommer att förlängas till mitten av augusti.

Man dömd för äventyrande av trafiksäkerheten

En ung man har dömts för äventyrande av trafiksäkerheten efter att han i december förra året körde av vägen i för hög hastighet på Lövuddsvägen i Jomala.

Nytt inbrott på Rödakorsgården

Verksamhetsledare Josefin Egenfelt:
I helgen skedde ett inbrott på Rödakorsgården i Mariehamn, för andra gången sedan april i år. I nuläget vet man bara med säkerhet att en mindre summa pengar stulits, men de materiella skadorna är omfattande.

Inbrott och rattfylleri på lördagen

På lördag morgon grep polisen en berusad person som betedde sig aggressivt.

Våldsam natt mellan lördag och söndag

Natten mellan lördag och söndag blev hektisk för polisen.

Segelbåt kantrade på Slemmern, flera motorstopp

En mindre segelbåt med ungdomar som besättning kantrade på Slemmern under söndagseftermiddagen.

Ungas hälsa i ÅF-ordförandes blickfång

ÅF-ordföranden Pia Eriksson om ohälsan bland ungdomar:
Som Ålands framtids första kvinnliga partiordförande har Pia Eriksson sagt att hon ska försöka tvätta bort gubbstämpeln från partiet. En starkare självstyrelse och ett ökat självbestämmande på Åland är fortfarande paradgrenen för Ålands Framtid, där Pia Eriksson har varit ordförande sedan oktober 2018.

Havsviddens rökbastu fattade eld

Havsviddens rökbastu fattade eld under söndag eftermiddag. Geta och Saltviks frivilliga brandkårer kom till platsen för att släcka elden.