Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 december, 2021 - 11:45Uppdaterad: onsdag, 8 december, 2021 - 12:58

Landskapet köper mark i Kumlinge

Landskapet ska köpa markområden i Kumlinge med höga naturvärden.

Det handlar om två fastigheter bestående av flera skiften som landskapet ska köpa för 70.000 euro.

I beslutet motiverar landskapsregeringen med att det är ur naturskyddssynvinkel av stor vikt att området ifråga bevaras orört även i fortsättningen. I landskapets ägo kan områdets naturvärden skyddas över tid genom fredning som naturreservat. Området kommer även att anmälas till kommissionen som ett nytt särskilt bevarandeområde och ett nytt särskilt skyddsområde inom Ålands Natura 2000-program.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »