• Patrik Landell har inga planer på att ändra fasaden enligt stadens krav. Foto: Owe Sjöblom
Marika Kvarnström rapporterar
Byggnadsinspektör Leif Andersson om Patrik Landells biografrenovering (långt inslag från Åland idag)
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 15:21, uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2018 - 17:16

Landell ändrar inte Bio Savoys fasad

Bio Savoys fastighetsägare Patrik Landell säger till Ålands Radio att han inte tänker riva eller ändra på fasaden efter byggnadsnämndens utlåtande.

-Jag vet att jag har gjort ett fel men jag tycker att det blev till det bättre, säger Patrik Landell.

Det handlar bland annat om att man senast till den sista maj ska avlägsna fasadens tilläggsisolering och påföra ny puts med rätt färg, samt att de båda entréutbyggnaderna målas om i samma färg som den övriga fasaden. Fönstren på den södra fasaden ska flyttas ut till högst 60 millimeter från fasadlivet. Om inte detta görs får fastighetsägaren ett vite på 200.500 euro. Om han tänker betala vitet eller inte ger han inga besked på i dagsläget. Jurist  Marcus Måtar är inkopplad i ärendet.

-Det är inte några trevliga siffror. Det är fantasisummor. Jag vill få till ett avslut på detta, säger Landell. Enligt honom har också det expertutlåtande som byggnadsnämnden efterfrågade lämnats in.

- Men tydligen har det förkastats av någon orsak, säger han.

Enligt byggnadsinspektör Leif Andersson råder det inga tvivel om vems fel det är att konflikten uppstått. Hade Patrik Landell bara hållit sig till sina egna utfästelser från 2008 hade det aldrig behövt bli så här, menar han. Det expertutlåtande Patrik Landell hänvisar till är enligt Leif Andersson ett brev där Patrik Landell själv intygar att det jobb han utfört är gjort på rätt sätt. Själva tilltaget att utfärda egna expertutlåtanden om sig själv är lite speciellt, tycker Andersson.

Patrik Landell har beretts möjlighet till replik i sändning, men avböjt.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.