• Patrik Landell har inga planer på att ändra fasaden enligt stadens krav. Foto: Owe Sjöblom
Marika Kvarnström rapporterar
Byggnadsinspektör Leif Andersson om Patrik Landells biografrenovering (långt inslag från Åland idag)
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 15:21, uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2018 - 17:16

Landell ändrar inte Bio Savoys fasad

Bio Savoys fastighetsägare Patrik Landell säger till Ålands Radio att han inte tänker riva eller ändra på fasaden efter byggnadsnämndens utlåtande.

-Jag vet att jag har gjort ett fel men jag tycker att det blev till det bättre, säger Patrik Landell.

Det handlar bland annat om att man senast till den sista maj ska avlägsna fasadens tilläggsisolering och påföra ny puts med rätt färg, samt att de båda entréutbyggnaderna målas om i samma färg som den övriga fasaden. Fönstren på den södra fasaden ska flyttas ut till högst 60 millimeter från fasadlivet. Om inte detta görs får fastighetsägaren ett vite på 200.500 euro. Om han tänker betala vitet eller inte ger han inga besked på i dagsläget. Jurist  Marcus Måtar är inkopplad i ärendet.

-Det är inte några trevliga siffror. Det är fantasisummor. Jag vill få till ett avslut på detta, säger Landell. Enligt honom har också det expertutlåtande som byggnadsnämnden efterfrågade lämnats in.

- Men tydligen har det förkastats av någon orsak, säger han.

Enligt byggnadsinspektör Leif Andersson råder det inga tvivel om vems fel det är att konflikten uppstått. Hade Patrik Landell bara hållit sig till sina egna utfästelser från 2008 hade det aldrig behövt bli så här, menar han. Det expertutlåtande Patrik Landell hänvisar till är enligt Leif Andersson ett brev där Patrik Landell själv intygar att det jobb han utfört är gjort på rätt sätt. Själva tilltaget att utfärda egna expertutlåtanden om sig själv är lite speciellt, tycker Andersson.

Patrik Landell har beretts möjlighet till replik i sändning, men avböjt.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.