• Rättegång pågår mot Nya Ålands tidigare chefredaktör och en tidigare journalist på tidningen. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Marika Kvarnström följde rättegången där två journalister stod åtalade
Publicerad: tisdag, 13 mars, 2018 - 11:51, uppdaterad: tisdag, 13 mars, 2018 - 14:39

Journalister åtalas för ärekränking

Nya Ålands förre chefredaktör Jonas Bladh åtalades i tingsrätten idag för spridande av information om privatlivet och ärekränkning.

För samma brott åtalades en journalist som tidigare var anställd på tidningen. Det handlar om en artikel som publicerades i mars 2016. I artikeln kallades en man sol-och- vårare, ett uttryck för en person som systematiskt låter sig och sina offer ingå i kärleksrelationer, med baktanken att ta pengar eller andra saker av värde av dessa. På Nya Åland hemsida fanns det en länk i artikeln som ledde till en finländsk tidningssajt som publicerade mannens namn i ingressen. Åklagare Ina Johansson anser att Nya Ålands publicering innebar att man spred information som kränker privatlivet, kan leda till missaktning mot personen och att sol-och-vårare är ett nedvärderande begrepp. Hon menar att det inte finns något allmänintresse att länka till en artikel som publicerar mannens namn. Mannen är misstänkt för flera brott och det pågår en förundersökning. Detta var en i raden av artiklar som Nya Åland skrivit om mannen. Mannen yrkar totalt på 62.500 euro för psykiskt lidande efter publiceringen. De åtalade bestrider att de gjort något brottsligt.

Ina Johansson yrkar på 20 dagsböter vardera för de två som står åtalade för brott.

Dom väntas om två veckor.

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.