• Harry Jansson, centern. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.
Publicerad: fredag, 12 januari, 2018 - 16:22, uppdaterad: fredag, 12 januari, 2018 - 17:33

Jansson JK-anmäler skatteförvaltningen

Lagtingsledamot Harry Jansson, centern, tänker anmäla skatteförvaltningens ledning till justitiekanslern.

Det berättar Jansson i ett pressmeddelande efter att han i dag fått ett svar från skatteförvaltningens generaldirektör Arto Pirinen på den skrivelse han skickade förra veckan. I den bad Jansson skatteförvaltningen att inte ändra principerna för värdering av åländska fastigheter i år, bland annat med motiveringen att varken de åländska självstyrelsemyndigheterna eller kommunerna informerats i tid om ändringen som gör att tidigare impedimentklassad mark ska beskattas som tomtmark om ägaren inte har jord- eller skogsbruksfastighet.
Pirinen skriver i sitt svar till Jansson att skatteförvaltningen måste tillämpa de gällande värderingsgrunderna även på Åland och att man enligt den nuvarande lagen inte kan avtala om annat lokalt.
Jansson skriver i sitt pressmeddelande att en statlig myndighet inte får agera på ett sätt som skadar enskilda, och därför kommer han JK-anmäla.

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.