Publicerad: måndag, 12 november, 2018 - 14:35Uppdaterad: måndag, 12 november, 2018 - 17:13
  • Mats Löfström litar på den politiska överenskommelsen om klumpsummans nivå. Foto: Tomas Tornefjell

Inte aktuellt sänka klumpsumman

Ålands riksdagsman Mats Löfström säger att det inte är aktuellt att sänka nivån på klumpsumman. Förhandlingarna mellan landskapsregeringen och bland andra Ålandsminister Anne Berner är enligt Löfström av teknisk natur.

 Finansministeriet har tidigare ändrat förslaget om avräkningsgrund från 0,45 procent till 0,44 procent, vilket landskapsregeringen motsatt sig.

- Beslutet att höja klumpsumman med drygt 10 miljoner euro är förankrat hos regeringspartiernas ordföranden. Det säger Mats Löfström.