Publicerad: söndag, 6 januari, 2019 - 14:23

Info från Geta, söndag

I går på eftermidddagen fick äldreboendet Hemgården, daghemmet Kotten och brandstationen i Geta tillbaka elen.

 Läget för de kommunala enheterna börjar nu återgå till normalläge och daghemmet kommer att hålla öppet som vanligt på måndag, likaså skolan och kommunkansliet.

Dock är det fortfarande så att många i Geta fortfarande är utan el. Kommunen kommer därför att återkomma på måndag med information om hur vi fortsätter med våra hjälpinsatser under veckan.

För nödinkvartering under helgen gäller enligt tidigare information att kontakta kommunen på e-post info@geta.ax eller på telefon 0457 342 17 09.