Publicerad: måndag, 18 november, 2019 - 10:06Uppdaterad: måndag, 18 november, 2019 - 10:19

Infarterna på Ålandsvägen är för höga

Mer än hälften av kanterna till infarterna längs Ålandsvägen är för höga.

Kanterna ska vara sex centimeter höga enligt byggnadsplanen från staden. Håkan Lindén är projektledare för nybyggnationen av Ålandsvägen och han berättar att de inte har mätt varje infart utan att man bedömt att varje infart är omkring sex centimeter. Ifall det skulle vara så att infarten bedömdes vara för hög så ska en kontrollmätning ha gjorts. Hur den kontrollmätningen ska ha gått till är inget som Håkan Lindén vill besvara utan menar på att det är för komplicerat att förklara, mer vill han inte kommentera i frågan.

Ålands radio har mätt de 21 infarterna utan asfaltsramp från Storagatan till rondellen vid Ålandsplan för att få en bedömning om hur det ser ut. Fem stycken var sex centimeter som Mariehamns stad beställt. Fyra stycken var mellan 5-6 cm och hela elva stycken, alltså mer än hälften, var över de 6 centimeter som var beställt. Där den högsta kanten blev så hög som 9 cm.