Publicerad: måndag, 13 november, 2017 - 13:49, uppdaterad: måndag, 13 november, 2017 - 14:03

Hussäljare måste ersätta köpare

En säljare av ett egnahemshus i Mariehamn måste återbetala 60.000 euro till köparen, eftersom säljaren inte informerat om en vattenskada som inträffat i huset 2002.

 Köparen, som hade betalat 260.000 euro för huset hade yrkat att säljaren skulle betala tillbaka 121.000 euro.

Tingsrätten anser att det är utrett att huset haft kvalitetsfel bland annat till följd av vattenskadan, men tingsrätten anser att köparen till viss del ansvarat för skadorna då hon vid köpet känt till en läckande golvbrunn, och åtgärderna hon vidtagit för att fixa den har inte varit tillräckliga och läckaget har därför fortsatt. Köparen kände också till en riskanalys som gjorts gällande husets golvkonstruktion och att husets dränering var ursprunglig.
Köparen hade också yrkat på skadestånd för flyttnings-, boende- och utredningskostnader och tingsrätten fastställer att säljaren ska betala drygt 3600 euro, hälften av vad köparen yrkade på.

Fler Nyheter

Ålandsvägens ombyggnad inleds nästa vecka

Den andra etappen av Ålandsvägens ombyggnad inleds den 24:e januari och beräknas vara slutförd den 22:a november. Idag undertecknades entreprenadavtalet.

333 har röstat

333 personer förhandsröstade i presidentvalet när förhandsröstningen drog i gång på postkontoren i Brändö, Lumparland, Mariehamn och Vårdö i dag.

Polisens avgångsålder klubbad

Lagtinget beslöt slutgiltigt i dag att polisernas pensions- och avgångsålder höjs. Med rösterna 16-13 vann förslaget från landskapsregeringen.

Rosella fräschas upp

Flera nyheter är på gång på Viking Lines m/s Rosella som just nu ligger på dock i Tallinn.

Ömsen ångrar sig om markköp

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag tackar nej till att köpa den mark på Lotsberget som man hade tänkt bygga bostadshus på.

Haatainen vill tidigarelägga språkundervisning

Tuula Haatainen intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell:
- Finland måste även i fortsättningen garantera Ålands demilitarisering och det är mycket bra att Finland har fredsöarna Åland. Det menar socialdemokraternas presidentkandidat Tuula Haatainen.

Odins turlista ändras i dag

Tekniska problem drabbade m/s Odin i förmiddags och det påverkar turlistan.

Välbesökta invånarmöten i Sund och Finström

Invånarmötena om kommunsammanslagning av Finström, Geta och Sund var relativt välbesökta då de hölls i Sund och Finström i går.

Poliserna träffade LR

I dag har landskapsregeringen och poliserna träffats för att diskutera pensionsfrågan.