Justitierådet Niilo Jääskinen intervjuas av Owe Sjöblom
Publicerad: torsdag, 14 september, 2017 - 11:03, uppdaterad: torsdag, 14 september, 2017 - 11:33

HFD har annan kompetens än HD

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, sitter på kompetens och expertis som inte alla gånger finns inom Högsta domstolen, HD, när det gäller en stor del av lagstiftningen som är Ålands egen behörighet. Därför anser HFD att dom bör vara med i granskningen av lagförslag som kommer från Åland.

- Det handlar många gånger om till exempel miljö,- social eller kommunalrätten och inom de områden finns den juridiska expertisen hos HFD, säger justitierådet Niilo Jääskinen.
HFD anser att det bör vara medlemmar från båda högsta domstolarna som bereder och ger utlåtande om lagförslagen, sen är det presidenten som har sista ordet om lagen ska godkännas eller inte. Förslaget är att tre medlemmar från HD och två från HFD ska ge sitt utlåtande.
-Det här är inte en fråga om vem som har sista ordet, utan om vem som har bästa juridiska kunskapen, säger Jääskinen.

Fler Nyheter

Ålandsvägens ombyggnad inleds nästa vecka

Den andra etappen av Ålandsvägens ombyggnad inleds den 24:e januari och beräknas vara slutförd den 22:a november. Idag undertecknades entreprenadavtalet.

333 har röstat

333 personer förhandsröstade i presidentvalet när förhandsröstningen drog i gång på postkontoren i Brändö, Lumparland, Mariehamn och Vårdö i dag.

Polisens avgångsålder klubbad

Lagtinget beslöt slutgiltigt i dag att polisernas pensions- och avgångsålder höjs. Med rösterna 16-13 vann förslaget från landskapsregeringen.

Rosella fräschas upp

Flera nyheter är på gång på Viking Lines m/s Rosella som just nu ligger på dock i Tallinn.

Ömsen ångrar sig om markköp

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag tackar nej till att köpa den mark på Lotsberget som man hade tänkt bygga bostadshus på.

Haatainen vill tidigarelägga språkundervisning

Tuula Haatainen intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell:
- Finland måste även i fortsättningen garantera Ålands demilitarisering och det är mycket bra att Finland har fredsöarna Åland. Det menar socialdemokraternas presidentkandidat Tuula Haatainen.

Odins turlista ändras i dag

Tekniska problem drabbade m/s Odin i förmiddags och det påverkar turlistan.

Välbesökta invånarmöten i Sund och Finström

Invånarmötena om kommunsammanslagning av Finström, Geta och Sund var relativt välbesökta då de hölls i Sund och Finström i går.

Poliserna träffade LR

I dag har landskapsregeringen och poliserna träffats för att diskutera pensionsfrågan.