Här kan du se förmiddagens presskonferensen, foto: Rasmus Olin

Publicerad: torsdag, 3 januari, 2019 - 11:29, uppdaterad: torsdag, 3 januari, 2019 - 16:07

Här kan du se förmiddagens presskonferens

Räddningsmyndigheterna höll presskonferens i förmiddags. Här kan du se den i sin helhet.

Efter presskonferensen skickade myndigheterna ut detta pressmeddelande med viktig information till allmänheten:

Som känt är drabbades Åland av en svår storm natten och morgonen till igår, dess verkningar på samhället har blivit stora.

Polisen fick vid 21-tiden på kvällen den 2 januari larm om en olycka ute i Lumparland. Ambulans och polis åkte till platsen där det kunde konstateras att en man i 45-års åldern avlidit till följd av olyckan.

På platsen kunde det konstateras att mannen framfört en traktorgrävare, stigit ur den men lämnat den igång. Av någon, i nuläget oklar orsak, har fordonet börjat röra på sig och mannen har försökt hoppa in i det när det var i rörelse. Mannen hamnade i detta skede under fordonet och avled till följd av detta.

Anhöriga har informerats av polisen.

För räddningsväsendet har natten i övrigt varit lugn. Beredskap har hållits på brandstationer runt om på Åland för att säkra möjligheten till att kunna nå akut hjälp vid behov. Denna bemanning fortsätter tillsvidare.

Eldistributionen är fortsatt mycket ansträngd. Arbetet har inriktats på områden med stor befolkning och områden med viktig strömkrävande infrastruktur som tex mobilmaster. Arbetet är mycket riskfyllt och tungt. Man gör sitt yttersta för att jobba snabbt, effektivt och säkert. Extern personal, och sådan som tidigare jobbat med liknande uppgifter har kallats in. I dagsläget kan inga prognoser för när arbetet kan vara klart ges.

Även telefonin har fortsatta problem. Vissa har lösts efter hand som nya uppstått. Prioritet ligger på att säkra sådana punkter som är strategiskt viktiga för att säkra trafiken för så många som möjligt. Även här har extra personal inkallats. Ingen prognos kan ännu ges för när trafiken är helt återställd. Vi påminner om att man kan ringa 112 oberoende av abonnemang, så fast det inte går att ringa normala samtal bör man ändå pröva att ringa 112 om det uppstår akut sjukdom, allvarlig olycka, akuta polisiära situationer samt om man är fast i sitt hus och utkyld. Gå då gärna utomhus och sök dig till en högt belägen plats. Om det inte fungerar uppsök närmaste brandstation.

Gällande tillgången på vatten rapporterar Ålands Vatten att deras distribution är fungerande om än med lågt tryck på vissa delar av nätet. Läget för abonnenter utanför Ålands Vattens nät är ännu inte helt klarlagt men kommer att göras i samråd med kommunerna. Beredskap finns att sätta in särskilda åtgärder om behov skulle uppstå.

Vägnätet drabbades hårt av nedfallna träd som blockerade körbanan. I princip är landskapets samtliga vägar nu framkomliga. Ett stort arbete med att städa upp kvarstår. Mindre vägar har fortsatta problem och röjningsarbetet fortsätter där. Skärgårdstrafiken fungerar i det stora enligt turlista.

ÅHS gick igår upp i beredskapsläge. Belastning under dagen igår var lugnt. Under kvällen ökade belastningen och blev hög, mycket troligen pga av en fördröjningseffekt pga tidigare dålig framkomlighet men också pga smärre skador till följd av utförda röjningsarbeten. ÅHS

katastrofledningsgrupp håller möte kl 10:00 idag. Troligen kommer man att återgå till normalläge efter det. Kontakta Olli-Pekka Lehtonen för ytterligare information.

Gränsvakningen har ökat sin bemanning och stöttar övriga myndigheter vid behov.

Myndigheterna uppmanar alla att fortsätta att iaktta stor försiktighet i stormens spår, särskilt om man utför röjningsarbete. Det är mycket viktigt att man PÅ INGA VILLKOR RÖR NEDFALLNA ELLEDNINGAR! Elbolagen jobbar som tidigare nämndes med att återställa nätet, man behöver i nuläget inte rapportera in var dessa ledningar finns.

Många enskilda och företag har på ett fint sätt valt att hjälpa de som drabbats särskilt hårt av stormen. Myndigheterna är mycket tacksamma över detta och uppmuntrar alla att fortsättningsvis ta hand om varandra!

Samtliga kommuner jobbar med sina krisledningsorganisationer sedan igår, bla har man förberett för att klara av eventuella evakueringar från kalla hem och dylika utmaningar. Under dagen kommer vi att fortsätta att stötta detta arbete.

Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) i huset för att förhindra efterföljande skador.

Mera information från kommer vid behov eller senast kl 17:00 i eftermiddag

Bemannade brandstationer tillsvidare:

o Eckerö – Eckerö FBK

o Hammarland – Hammarlands FBK

o Jomala – Jomala FBK

o Jomala, Gottby – Tord Johansson, Robert Nylund

o Lemland – Lemlands FBK

o Lumparland – Lumparlands FBK

o Geta – Geta FBK

o Saltvik – Västra Saltviks FBK (Näs)

o Saltvik – Östra Saltviks FBK (Rangsby)

o Finström – Stationen i Godby

o Sund – Sunds FBK

o Vårdö – Strömsgården

o Kumlinge – Enklinge, Johan Enqvist (GSM 0400 721 242)

o Kumlinge – Kumlinge FBK

o Föglö – Föglö FBK

o Kökar – Kökar FBK

o Brändö – Brändö FBK

Fler Nyheter

Mördarsniglarna här för att stanna

Trädgårdsmästare Lasse Söderlund
-Vi kan nog inte räkna med någon minskning av antalet mördarsniglar med anledning av den torra sommaren, säger trädgårdsmästare Lasse Söderlund.

Delade meningar om kommunindelningsrapport

Marcus Henricson och Nina Fellman
Igår presenterade Landskapsregeringen den rapport rörande kommunsammanslagningarna som tagits fram sedan i somras, vid det första av tre informationstillfällen som anordnas i de blivande samarbetsområdena.

Drogpåverkad bilist stannades i Mariehamn

En berusad man i omhändertogs i Västra hamnen igår och en drogpåverkad bilist stannades i Mariehamn.

Tobaksprojekt hoppas på fortsättning

Folkhälsans Irene Häger
Det är oklart hur många unga som använder tobak på Åland.

Två kandidater vidare i biskopsvalet

Den preliminära rösträkningen i biskopsvalet i Borgå stift visar att kyrkoherde Bo-Göran Åstrand och direktor Sixten Ekstrand går vidare till valets andra omgång den 10 april.

Person anhållen för flera bränder

En person är anhållen med anledning av brottsmisstanke kring tre eldsvådor som ägde rum i ett soprum på Scheffersgränd i Mariehamn i morse.

Miljöministern vill satsa på bättre kollektivtrafik

Miljöminister Camilla Gunell
I går berättade vi att bussbolaget Röde Orm har ansökt hos landskapsregeringen om att starta en snabblinje mellan Mariehamn och Godby med buss.

Hyresgästföreningen söker efterträdare

Mats Granesäter intervjuas:
Hyresgästföreningen på Åland som numera är aktiv som en grupp på facebook letar en efterträdare.

Tidigare färjeanställd kräver 26.000 i uppsägningslön

I går hölls en muntlig förberedelse i ett mål där en tidigare anställd inom skärgårdstrafiken är missnöjd med Ålands landskaspregerings sätt att hantera hans anställning.