Här kan du se förmiddagens presskonferensen, foto: Rasmus Olin

Publicerad: torsdag, 3 januari, 2019 - 11:29, uppdaterad: torsdag, 3 januari, 2019 - 16:07

Här kan du se förmiddagens presskonferens

Räddningsmyndigheterna höll presskonferens i förmiddags. Här kan du se den i sin helhet.

Efter presskonferensen skickade myndigheterna ut detta pressmeddelande med viktig information till allmänheten:

Som känt är drabbades Åland av en svår storm natten och morgonen till igår, dess verkningar på samhället har blivit stora.

Polisen fick vid 21-tiden på kvällen den 2 januari larm om en olycka ute i Lumparland. Ambulans och polis åkte till platsen där det kunde konstateras att en man i 45-års åldern avlidit till följd av olyckan.

På platsen kunde det konstateras att mannen framfört en traktorgrävare, stigit ur den men lämnat den igång. Av någon, i nuläget oklar orsak, har fordonet börjat röra på sig och mannen har försökt hoppa in i det när det var i rörelse. Mannen hamnade i detta skede under fordonet och avled till följd av detta.

Anhöriga har informerats av polisen.

För räddningsväsendet har natten i övrigt varit lugn. Beredskap har hållits på brandstationer runt om på Åland för att säkra möjligheten till att kunna nå akut hjälp vid behov. Denna bemanning fortsätter tillsvidare.

Eldistributionen är fortsatt mycket ansträngd. Arbetet har inriktats på områden med stor befolkning och områden med viktig strömkrävande infrastruktur som tex mobilmaster. Arbetet är mycket riskfyllt och tungt. Man gör sitt yttersta för att jobba snabbt, effektivt och säkert. Extern personal, och sådan som tidigare jobbat med liknande uppgifter har kallats in. I dagsläget kan inga prognoser för när arbetet kan vara klart ges.

Även telefonin har fortsatta problem. Vissa har lösts efter hand som nya uppstått. Prioritet ligger på att säkra sådana punkter som är strategiskt viktiga för att säkra trafiken för så många som möjligt. Även här har extra personal inkallats. Ingen prognos kan ännu ges för när trafiken är helt återställd. Vi påminner om att man kan ringa 112 oberoende av abonnemang, så fast det inte går att ringa normala samtal bör man ändå pröva att ringa 112 om det uppstår akut sjukdom, allvarlig olycka, akuta polisiära situationer samt om man är fast i sitt hus och utkyld. Gå då gärna utomhus och sök dig till en högt belägen plats. Om det inte fungerar uppsök närmaste brandstation.

Gällande tillgången på vatten rapporterar Ålands Vatten att deras distribution är fungerande om än med lågt tryck på vissa delar av nätet. Läget för abonnenter utanför Ålands Vattens nät är ännu inte helt klarlagt men kommer att göras i samråd med kommunerna. Beredskap finns att sätta in särskilda åtgärder om behov skulle uppstå.

Vägnätet drabbades hårt av nedfallna träd som blockerade körbanan. I princip är landskapets samtliga vägar nu framkomliga. Ett stort arbete med att städa upp kvarstår. Mindre vägar har fortsatta problem och röjningsarbetet fortsätter där. Skärgårdstrafiken fungerar i det stora enligt turlista.

ÅHS gick igår upp i beredskapsläge. Belastning under dagen igår var lugnt. Under kvällen ökade belastningen och blev hög, mycket troligen pga av en fördröjningseffekt pga tidigare dålig framkomlighet men också pga smärre skador till följd av utförda röjningsarbeten. ÅHS

katastrofledningsgrupp håller möte kl 10:00 idag. Troligen kommer man att återgå till normalläge efter det. Kontakta Olli-Pekka Lehtonen för ytterligare information.

Gränsvakningen har ökat sin bemanning och stöttar övriga myndigheter vid behov.

Myndigheterna uppmanar alla att fortsätta att iaktta stor försiktighet i stormens spår, särskilt om man utför röjningsarbete. Det är mycket viktigt att man PÅ INGA VILLKOR RÖR NEDFALLNA ELLEDNINGAR! Elbolagen jobbar som tidigare nämndes med att återställa nätet, man behöver i nuläget inte rapportera in var dessa ledningar finns.

Många enskilda och företag har på ett fint sätt valt att hjälpa de som drabbats särskilt hårt av stormen. Myndigheterna är mycket tacksamma över detta och uppmuntrar alla att fortsättningsvis ta hand om varandra!

Samtliga kommuner jobbar med sina krisledningsorganisationer sedan igår, bla har man förberett för att klara av eventuella evakueringar från kalla hem och dylika utmaningar. Under dagen kommer vi att fortsätta att stötta detta arbete.

Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) i huset för att förhindra efterföljande skador.

Mera information från kommer vid behov eller senast kl 17:00 i eftermiddag

Bemannade brandstationer tillsvidare:

o Eckerö – Eckerö FBK

o Hammarland – Hammarlands FBK

o Jomala – Jomala FBK

o Jomala, Gottby – Tord Johansson, Robert Nylund

o Lemland – Lemlands FBK

o Lumparland – Lumparlands FBK

o Geta – Geta FBK

o Saltvik – Västra Saltviks FBK (Näs)

o Saltvik – Östra Saltviks FBK (Rangsby)

o Finström – Stationen i Godby

o Sund – Sunds FBK

o Vårdö – Strömsgården

o Kumlinge – Enklinge, Johan Enqvist (GSM 0400 721 242)

o Kumlinge – Kumlinge FBK

o Föglö – Föglö FBK

o Kökar – Kökar FBK

o Brändö – Brändö FBK

Fler Nyheter

Hammarudda är landets mest miljövänliga gård

Pristagare Tage Eriksson:
Världsnaturfonden WWF utnämner de åländska jordbrukarna Tage och Ulla Eriksson till Finlands mest miljövänliga jordbrukare.

Tufft 2018 för Smartpark

Vd Mattias Eriksson berättar om det tuffa året och förhoppningarna framöver:
Smartpark hade ifjol svårt att locka besökare till parken i Eckerö. Smartpark som i vanliga fall strävar efter ett besökarantal på 10 000, kom förra året endast upp i 8 500 besökare vilket ledde till en förlust för företaget.

Centern vill se eldrivna passagerarbåtar

Centern vill modernisera skärgårdstrafiken och ha en förbättrad tillgänglighet till skärgården, det skriver man i ett pressmeddelande. Nu vill man bland annat se ett försöksprojekt med eldrivna snabbgående passagerarbåtar.

Nu finns elektroniska Ålex redo för användning

Lagberedningschef Hans Selander berättar mer:
Nu har landskapet givit ut den elektroniska versionen av Ålands lagbok, Ålex. Lagberedningschefen Hans Selander berättar att man har arbetat med detta i ungefär tre års tid.

Nya förordanden inom Borgå stift på Åland

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor under perioden 08-28 juni 2019 i Mariehamns församling.

Kostnaderna för Kickoff 2019 uppgår till 22 000 euro

Under Ålands landskapsregerings sammanträde den 7 juni 2019 beslöt man att godkänna öppna högskolans offert angående seminariet Kickoff 2019.

LR avslår fastighetsreklamation

En fastighetsägare vill reklamera sitt husköp men landskapsregeringen väljer nu att lägga ner ärendet.

Dagsböter och körförbud för fortkörning

En kvinna dömdes i tingsrätten för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Skissritningarna för Prästkragen daghem godkända

Kommunfullmäktige i Saltvik har godkänt skissritningarna för en tillbyggnad av Prästkragen daghem.