Publicerad: onsdag, 11 december, 2019 - 16:50
  • Camilla Gunell

Gunell ifrågasatte Centerns objektivitet i tunnelprojekt

Hurdan relation har Centern och regeringsblocket till tunnelprojektören FS-links eftersom FS-links är de enda som hörts i finans- och näringsutskottet angående kortrutten undrade Camilla Gunell (S) i dag när lagtinget diskuterade utskottets utlåtande över budgetförslaget för 2020.

-Varför hördes inte entreprenörerna som ska bygga eller anskaffa färja, frågade hon.

Utskottets ordförande Jörgen Pettersson (C ) svarade att man inte hörde FS-links om själva tunnelprojektet utan hur man kan gå vidare i upphandlingen.

-Det förefaller för många i samhället och lagtinget att relationen mellan Centern och FS-links inte är så objektiv som i relationen till de andra entreprenörerna, sade Camilla Gunell och avser bland annat att Centerns partisekreterare har familjeband till en av ägarna i FS-links.
De andra entreprenörerna är involverade i kortruttsprojektet som landskapsregeringen nu vill riva upp och Jörgen Pettersson menade att det inte kändes nödvändigt att ta upp det som inte hade ett brett folkligt stöd.