• Landskapsregeringens förslag om fyra kommuner.
Publicerad: fredag, 13 oktober, 2017 - 12:43, uppdaterad: fredag, 13 oktober, 2017 - 13:04

Fyra kommuner ska folkomrösta

Hittills är det fyra kommuner som har beslutat att det ska vara en rådgivande folkomröstning om kommunsammanslagningarna.

Det är Saltvik, Brändö, Eckerö och Hammarland, dessutom finns det en önskan om folkomröstning i Vårdö, men det formella beslutet har inte tagits ännu. Ärendet ska upp i kommunstyrelsen i slutet av månaden och fullmäktige behandlar frågan den nionde november och troligtvis blir beslutet att en folkomröstning ska hållas.

Än så länge är det bara Brändö som har formulerat frågan som ska ställas till kommuninvånarna. Ska Brändö fortsättningsvis vara en egen kommun eller gå med på landskapets förslag som innebär att skärgården blir en kommun? De tre övriga kommunerna har inte formulerat frågan ännu.

Brändö och Eckerö har satt datumet till 28 januari i samband med presidentvalets första omgång. Saltvik har samma datum i tankarna, men det är inte fastslaget och i Hammarland är det ännu oklart när folkomröstningen sker.

Fler Nyheter

Utrustning försvann från Germundö

En så kallad box som används av snowboardåkare försvann från Germundö Alpin i helgen.

Kort vattenavbrott i Sund i morse

Ett kort avbrott i vattendistributionen inträffade i Sund i morse.

Skogentreprenör nöjd med kylan

Skogsmaskinsföraren Kristoffer Karlsson är nöjd med vädret:
Nu när kylan kommit jobbar skogsentreprenörerna hårt för att få ut det timmer man avverkar i vinter.

Taxen vanligast på Åland

På Åland finns 1184 registrerade hundar. Det är 4,1 hundar per 100 invånare.

Omsorgskansliet behöver mer personal

Det behövs mer personal till Ålands omsorgsförbunds kansli.

Villkorlig fängelse för grov rattfylla

En 58-årig man har av tingsrätten dömts för grovt rattfylleri till villkorligt fängelse i 75 dagar.

Kastelholmssamtal om media

Kjell-Åke Nordqvist, Sia Spiliopoulou-Åkermark och Susann Simolin om Kastelholmssamtalen:
Årets Kastelholmssamtal har temat "Media, makt och mod" och hålls i två delar den 22 mars.

Ålands natur och miljö går till HFD

Simon Holmström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.