Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 juli, 2021 - 14:04Uppdaterad: fredag, 30 juli, 2021 - 14:45
  • ÅMHM har upptäckt brister vid en inspektion. Arkivfoto.

Förvarade bröd på toaletten

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) uppmanar ett företag som serverar livsmedel att sluta förvara bröd avsett för konsument i samma utrymme som personaltoaletten.

ÅMHM har besökt företaget under sommaren och förutom brödförvaringen upptäckte man en del andra brister. Delar av lokalen och inventarierna var smutsiga, till exempel fick man underkänt när ÅMHM tog prov på hur ytren en skärbräda var. Vissa brister som upptäcktes vid en inspektion i juni hade åtgärdats när ÅMHM återvände för en ny inspektion i juli.

När det gäller brödförvaringen måste företaget åtgärda den bristen senast den 12 augusti, annars kan ÅMHM fatta ett nytt beslut med föreläggande med hot om vite, tvångsutförande och avbrytande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »