Publicerad: onsdag, 18 september, 2019 - 17:48Uppdaterad: onsdag, 18 september, 2019 - 17:49
  • Röntgenskötare Kristina Korpi vid MRT-apparaten. Arkivfoto: Tomas Tornefjell

Föreslår cancerscreening med MR-apparat

Kan landskapsregeringen införa prostatacancerscreening med hjälp av den nya magnetresonansapparaten man köpt in till ÅHS? Den frågan ställde Runar Karlsson (C) i lagtingets frågestund idag.

-Prostatacancer är den vanligaste cancerformen på Åland, sade han.

Om man gör en screening i kombination med MR-apparaten kan man lätt avgöra vilka cancerformer som inte behöver åtgärdas eftersom en operation medför ganska mycket komplikationer, sade Runar Karlsson och föreslog att Åland kunde fungera som testområde för detta. Socialminister Wille Valve (MSÅ) svarade att det finns underlag från myndigheteter om effektiviteten för screeningar och att Socialstyrelsen i Sverige lyfter fram prostatacancer som befogat att inleda screening för.

-Landskapsregeringen avser att ta ett helhetsgrepp och ta fram en förordning om screeningar på Åland, sade Wille Valve och lovade ta med sig idén om att använda sig av MR-apparaten.